ÚvodObčanÚřad Granty a dotace

Granty a dotace

V kategorii Granty a dotace najdete přehled grantů a dotací vyhlašovaných městem Plzní nebo jeho organizacemi. Ve zvláštních případech, kdy se téma grantu týká regionální působnosti, zde najdete i granty vypisované např. ministerstvy ČR. Podrobné informace získáte v konkrétních článcích.

V důsledku novelizace vnitřního předpisu Magistrátu města Plzně QS 61-27 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Plzně byl částečně modifikován seznam podkladů, které jsou žadatelé o dotace povinni ke svým žádostem přikládat. Dané změny a další povinnosti žadatelů o dotaci z rozpočtu města Plzně můžete najít v dokumentu Závazné pokyny a informace pro žadatele/příjemce o dotace z rozpočtu města Plzně.

Informace o dotacích přidělených žadatelům městem Plzeň v minulých letech lze získat prostřednictvím vyhledavače na stránkách http://dotace.plzen.eu. Informace obsažené na této stránce jsou pravidelně aktualizovány v závislosti na podaných žádostech a jejich projednání v příslušných orgánech města Plzně.

Oblasti grantů a dotací:Podání žádosti:
Granty a dotace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 
V současné době není vyhlášena žádná dotace v této oblasti... 
  
Granty a dotace v oblasti sportu 
Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2018do 31.1.2018

Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně pro rok 2018

do 31.1.2018
  
Granty a dotace v oblasti prezentace a marketingu 
Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2018do 19.2.2018
Podpora kongresového turismuceloročně
  
Granty a dotace v oblasti kultury 
Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2018do 31.7.2018
  
Granty a dotace v oblasti sociálních služeb 
Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v roce 2018do 30.9.2018
Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit na rok 2018do 28.2.2018
Služby a činnosti v sociální oblasti pro rok 2018do 1.3.2018
  
Dotace v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence 
Dotační program Komise protidrogové a prevence kriminality na rok 2018do 23.3.2018
  
Granty a dotace v oblasti životního prostředí 
Dotace z Fondu životního prostředíceloročně
  
Granty a dotace v oblasti partnerských měst a evropských záležitostí 
Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti v roce 2018do 30.4.2018
  
Granty a dotace v oblasti památkové péče 
Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památkyceloročně
Program Ministerstva kultury ČR na podporu obnovy nemovitých kulturních památek na rok 2018do 28.2.2018
  
Granty a dotace v oblasti podnikání a inovace 
V současné době není vyhlášena žádná dotace v této oblasti... 
 
Ostatní 
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (14. výzva)do 17.1.2018
(14. výzva)
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (15. výzva)do 28.2.2018
(15. výzva)
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (16. výzva)do 17.1.2018
(16. výzva)
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (17. výzva)do 28.2.2018
(17. výzva)
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (18. výzva)do 30.4.2018
(18. výzva)

Zveřejněno: 21. 2. 2018, Martin Pecuch

 

Dotační program Komise protidrogové a prevence kriminality na rok 2018

V termínu od 14. března do 23. března 2018 je možné podávat žádosti o poskytnutí finanční dotace pro rok 2018

Zveřejněno: 21. 2. 2018, Martin Pecuch
Program Ministerstva kultury ČR na podporu obnovy nemovitých kulturních památek na rok 2018

Odbor památkové péče Magistrátu města Plzně informuje veřejnost o vyhlášeném programu Ministerstva kultury ČR na podporu obnovy kulturních památek.…

Zveřejněno: 12. 2. 2018, Martin Pecuch
Výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP – integrované projekty ITI (sociální bydlení)

Jedná se o výzvy z IROP – Integrovaného regionálního operačního programu, oblasti sociálního bydlení. Termín ukončení příjmů žádosti je 30. 4.…

Zveřejněno: 31. 1. 2018, Martin Pecuch
Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti v roce 2018

Komise pro partnerská města a evropské záležitosti byla založena v roce 2003 na podporu aktivit souvisejících s partnerskými městy města…

Zveřejněno: 24. 1. 2018, Martin Pecuch
Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2018

Průběžný dotační program v oblasti kultury pro rok 2018 Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů

Zveřejněno: 22. 1. 2018, Martin Pecuch
Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit na rok 2018

Výzva na předkládání žádostí o dotaci v programu Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit na rok 2018

Zveřejněno: 19. 1. 2018, Martin Pecuch
Služby a činnosti v sociální oblasti pro rok 2018

Statutární město Plzeň vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí v dotačním programu Služby a činnosti v sociální oblasti.

Zveřejněno: 19. 1. 2018, Martin Pecuch
Podpora zdravotně znevýhodněných občanů v roce 2018

Cílem je pomoci zdravotně znevýhodněným občanům města Plzně získat finanční prostředky na zkvalitnění jejich života s handicapem.

Zveřejněno: 15. 1. 2018, Martin Pecuch
12

Tradiční akce města Plzně

1.1. - 31.12.2018
Plzeň 2018
1.3. - 22.3.2018
Smetanovské dny
9.3. - 9.3.2018
Žebřík