Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Čištění studní po povodni

Čištění studní po povodni

Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:

 • vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody,
 • chemické ošetření vody ve studni,
 • laboratorní prověření kvality vody,
 • povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.

Sanace zatopených studní

Sanaci zatopené studny je účelné provádět až po stabilizaci vodního režimu v postižené oblasti, úklidu okolí studny a jejím stavebně technickém zabezpečení.

Pokud provádíte očistu a dezinfekci studny svépomocí, provádějte ji za přítomnosti nejméně 3 osob. Člověk sestupující do studny musí být vybaven osobním zajištěním proti pádu a doporučuje se, aby ho po celou dobu činnosti navázaného na laně zajišťovali nejméně dva lidé, kteří se nesmí zabývat ničím jiným a jsou tělesně zdatní.

Základní postup

 • Mechanicky očistit vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravit poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchnout čistou vodou, nejlépe tlakovou.
 • Otevřít studnu a úplně vyčerpat vodu
 • Zjistit, zda se ve studni nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku - nejjednodušší způsob kontroly je spuštění zapálené svíčky na dno. V případě bezkyslíkatého prostředí svíčka zhasne, v případě výskytu metanu dojde ke vzplanutí.
 • Důkladně mechanicky (např. kartáčem) ošetřit vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchnout čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpat.
 • Omýt vnitřní stěny studny 5% roztokem SAVA (1 litr SAVA nalijeme do 20 litrů vody). Pozor - pracujte v gumových rukavicích!
 • Opláchnout stěny studny čistou vodou a vodu znovu vyčerpat!
 • Odstranit starý pokryv dna (písek, štěrčík) a vyměnit za nový, případně za propraný starý. Pozor! Pokud by se po nadzdvižení kamenu začal do studny hrnout tekutý písek, okamžitě pusťte kámen, kde byl, ihned opusťte studnu a vypněte čerpadlo. Nejedná se pokryv dna pro lapání nečistot, ale kamenný rošt chránící studnu před zavalením. V tomto případě musíte zavolat studnaře!
 • Nechat studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračovat v čerpání až do vymizení zákalu.
 • Provést dezinfekci vody, k níž se doporučuje přípravek SAVO. Při provádění dezinfekce respektujte návod k použití.
 • Není vhodné po provedené dezinfekci ihned odebrat vzorek vody k provedení laboratorní kontroly, protože výsledky takové kontroly nejsou relevantní. Je nutné brát v úvahu, že podzemní voda v okolí studny, která bude odebranou vodu nahrazovat, nemusí být nezávadná. Voda ze studny by se měla nějakou dobu (několik dní) omezeně využívat tak, aby se v ní několikrát vyměnil celý objem vody, a pak teprve je možné z ní odebrat vzorky pro posouzení kvality vody podle Vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy 5 (krácený rozbor – základní ukazatele chemického a mikrobiologického znečištění pitné vody).
Zdroje:
Zveřejněno: 4. 6. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni