Úvod O městě Smart City Smart City Plzeň

Smart City Plzeň

Plzeň je městem chytrých řešení

Město Plzeň již několik let pracuje na zlepšení kvality života svých občanů i návštěvníků metropole, souborem chytrých a moderních řešení jim usnadňuje i zpříjemňuje žití v Plzni. Zaváděním moderních technologií do řízení města se také snaží zefektivnit správu věcí veřejných. Zapojila se proto do celosvětového konceptu Smart Cities, neboli inteligentní města.

V rámci Smart City Plzeň už město spustilo či připravilo desítky projektů z oblasti životního prostředí, dopravy, informačních technologií, vzdělávání i bezpečnosti. Na dalších projektech pracuje. Díky tomu patří západočeská metropole mezi průkopníky iniciativy Smart City v České republice.

Realizátorem projektu Smart City Plzeň je Úřad správních agend Magistrátu města Plzně.

Uskutečněné projekty

Mezi již uskutečněné projekty patří například zvýšení bezpečnosti dětí ve školní družině na 26. základní škole pomocí čipových karet, stavba vesmírného pikosatelitu, bateriové trolejbusy pro městskou veřejnou dopravu, speciální tablety s online tlumočníky pro neslyšící na úřadě v Plzni, kamery ve vozech MHD pro větší bezpečnost, přístroje na záchranu života v ulicích, vytvoření mapy intenzity dopravy, zavedení bezplatné wifi na veřejném prostranství, vlastní síť internetu věcí, první veřejná nabíjecí stanice pro elektromobily a zakoupení prvního elektromobilu, instalace nanočističek vzduchu do tříd mateřských a základních škol, detekce jízdy na červenou, zprovoznění elektronické úřední desky a kiosku nebo vznik stanovišť se sdíleními koloběžkami.

Co je koncept Smart Cities?

Koncept Smart Cities je postupný proces, jehož cílem je udržitelný rozvoj inteligentního města. Zavádění moderních technologií do řízení města zlepšuje kvalitu života obyvatel a zefektivňuje správu věcí veřejných. Nejčastěji se iniciativa chytrého města uplatňuje v oblasti dopravy, energetiky, v informačních a komunikačních technologií (ICT), v odpadovém hospodářství, vodohospodářství, krizovém řízení nebo v oblasti životního prostředí.

Obdobou Smart City v regionálním měřítku, na úrovni samosprávných nižších celků, je chytrý region/oblast „Smart Region“.

Strategie Smart City Plzeň

Město Plzeň schválilo strategii pro oblast Smart City, která je platná do roku 2023 a to včetně akčního plánu na roky 2020 a 2021. Mezi hlavní vize v oblasti Smart City patří: bezpečné město, které se dynamicky a cílevědomě rozvíjí a je vždy o krok napřed; město, které prostřednictvím inovativních technologií poskytuje vysokou kvalitu života a vytváří příležitosti ke vzdělávání, podnikání a inovacím. Strategie je rozdělena do 7 hlavních oblastí: chytré hospodářství, chytří lidé, chytrá správa, chytrá mobilita, chytré životní prostředí, chytré žití, chytrá komunikace.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na smartcity@plzen.eu.

Podrobné informace o Smart City Plzeň jsou na portálu:
www.plzeninovativni.eu

Zveřejněno: 22. 3. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni