Statut města Plzně

Statut města Plzně je právním předpisem vydaným v souladu s § 130 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a jeho obsahem je zejména rozdělení pravomocí mezi orgány města a orgány městských obvodů na úseku samostatné i přenesené působnosti, stanovení zdrojů peněžních příjmů města a městských obvodů a druhů jejich výdajů, a vymezení majetku města svěřeného městským obvodům a rozsahu oprávnění městských obvodů při nakládání s tímto majetkem.

Statut města Plzně byl vydán jako obecně závazná vyhláška č. 8/2001 a je průběžně novelizován. Aktuální znění vyhlášky č. 8/2001, Statut města, ve znění vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010, 14/2011, 9/2012, 3/2013, 11/2013, 7/2014, 4/2015, 9/2015, 5/2016, 5/2017, 6/2018, 10/2018, 9/2019, 6/2020, 9/2021, 8/2022, 5/2023 a 1/2024 je uvedeno v příloze tohoto článku.

Přílohy

Statut města Plzně (pdf, 2.91 MB)
Zveřejněno: 25. 6. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni