Úvod Vzdělávání Vysoké školy

Vysoké školy

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni je jedinou univerzitou sídlící v Plzeňském kraji. Univerzita má v současné době přibližně dvanáct tisíc studentů, devět fakult s téměř 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Uchazeči o studium na ZČU si mohou vybírat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, přičemž samozřejmostí je možnost výběru formy studia v podobě prezenční, kombinované nebo distanční. Součástí vzdělávací činnosti na ZČU je rovněž celoživotní vzdělávání občanů formou přednášek, kurzů i ucelených vzdělávacích programů včetně oblíbené Univerzity třetího věku.

Město Plzeň je významným partnerem univerzity od jejího založení v roce 1991, v posledních letech se spolupráce rozšířila i do oblasti podpory technického vzdělávání, studenti univerzity se tak zapojili do městského projektu Smart Edu Plzeň.

Sídlo rektorátu Západočeské univerzity v Plzni najdou zájemci na adrese Univerzitní 8.

Více informací je na www.zcu.cz.

Lékařská fakulta v Plzni - Univerzita Karlova

V Plzni kromě ZČU působí také Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Jde o jednu z pěti lékařských fakult Karlovy univerzity. Fakulta v Plzni existuje od roku 1945, ze skromných začátků vyrostla v moderní vysokou školu, na níž vystudovalo téměř deset tisíc lékařů působících v celé republice i zahraničí.

Škola nabízí studentům dva programy – všeobecné lékařství a zubní lékařství. Momentálně je na fakultě více jak dva tisíce studentů, z toho přibližně 500 cizinců. Děkanát v Plzni sídlí na adrese Husova 3.

Více informací je na www.lfp.cuni.cz.

Zveřejněno: 20. 11. 2018, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni