Úvod Sociální služby Sociální služby města Plzně

Sociální služby města Plzně

Statutární město Plzeň garantuje a finančně podporuje optimální rozvoj sociálních služeb na celém svém území. Prostřednictvím Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně vytváří funkční síť služeb pro cílové skupiny, kterými jsou senioři, zdravotně postižení, cizinci a ostatní. Odbor sídlí na adrese Martinská 2, Plzeň, 1. patro.

Kontaktní telefon je 378 033 351, e-mail pomahajiciplzen@plzen.eu.

Odbor sociálních služeb magistrátu v Plzni realizuje řadu vlastních projektů, zpracovává a aktualizuje Katalog (nejen) sociálních služeb, pravidelně vydává čtvrtletník PILSEN – plzeňský senior, provozuje magistrátní dětskou skupinu, pomáhá rodinám s dětmi, které jsou ohroženy chudobou, poskytuje peněžité dary zdravotně postiženým fyzickým osobám (Granty a dotace), koncepčně zabezpečuje službu Senior Expres, zajišťuje přepravu zdravotně handicapovaných na vyžádání, podporuje osvětovou činnost, provozuje výcvikové pracoviště, pořádá přednášky, poskytuje odborné poradenství, a to jak formou osobního kontaktu, tak prostřednictvím internetové ePoradny nebo bezplatné právní poradny pro seniory.

K náplni odboru patří zároveň pořádání akcí podporujících aktivní způsob života ohrožených skupin obyvatel, např. festival Senioři baví seniory; projekt Podpora integrace cizinců na úrovni obcí; projekt Bezodkladná humanitární pomoc; charitativní sbírky Nový začátek a Ukliď šatník!; taneční večery Oldies Goldies; akce Šikovné ruce; festival Umííí; každoroční oceňování dobrovolníků a pracovníků v sociálních službách Anděl a další.

Významnou složkou činnosti je partnerství a dlouholetá spolupráce s Ministerstvem vnitra ČR, od něhož magistrátní odbor sociálních služeb získává každoročně finanční prostředky na projekt Podpory integrace cizinců na lokální úrovni. Odbor je partnerem v několika odborných platformách a pracovních skupinách.

Ve spolupráci s odbornou i laickou veřejností odbor sociálních služeb pravidelně zpracovává strategické dokumenty, tzv. akční plány rozvoje a zkvalitňování služeb, směrem k výše uvedeným cílovým skupinám obyvatel.

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně pomáhá občanům prostřednictvím postupů pro řešení životních situací.

Více informací je na portálu:
Sociální služby města Plzně

Zveřejněno: 1. 7. 2022, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni