Úvod Úřad Vyřiďte si na úřadu

Vyřiďte si na úřadu

Postupy pro řešení životních situací na území města Plzně

Na tomto místě najdete přehled oblastí životních situací s odkazy na jejich popisy, jak se zachovat v konkrétních situacích ve vztahu k Magistrátu města Plzně, úřadům městských obvodů či organizacím na území města Plzně. Pokud si chcete něco vyřídit, popisy vám pomohou zorientovat se v tom, na který úřad se obrátit, co s sebou máte přinést, jaké jsou poplatky apod. Správcem postupů je město Plzeň.

Nejčastěji vyhledávané životní situace

Kategorie životních situací

Doklady
Občanský průkaz | cestovní pas | doklady registru řidičů a vozidel | rybářský a lovecký lístek | matriční doklady | úmrtní list | rodný list...

Doprava
Mezinárodní řidičský průkaz | paměťová karta řidiče | výpis záznamů bodového hodnocení z registru řidičů | výpis z evidenční karty řidiče | zápis vozidla do registru silničních vozidel...

Finance
Způsob placení pokut | poplatky - ze psů, za komunální odpad, z pobytu, za užívání veřejného prostranství | zjištění koeficientu daně z nemovitých věcí...

Stavba a rekonstrukce
Stavební povolení | územní souhlas | zahájení užívání stavby | povolení k odstranění stavby | ohlášení drobné stavby | vyjádření k sítím SITmP a PT...

Rodina
Hlášení trvalého pobytu | uzavření manželství | církevní sňatek | změna jména a příjmení | matriční doklady | úmrtní list | rodný list | zápis o uzavření manželství občana ČR v cizině...

Podnikání
Žádost o podnikání pro právnické a fyzické osoby | ohlášení živnosti | zápis do evidence zemědělského podnikatele | jednotné kontaktní místo pro podnikání v EU...

Bydlení
Hlášení trvalého pobytu | výdej údajů z evidence obyvatel | souhlas s podnájmem obecního bytu | prodloužení nájemní smlouvy | změna nájemní smlouvy k obecnímu bytu...

Sociální oblast
Bezplatná právní poradna pro seniory a invalidní důchodce | sociálně - právní ochrana dětí | náhradní rodinná péče | služby romského poradce | sociální dávky poskytované státem...

Životní prostředí
Vydání koordinovaného stanoviska Magistrátu města Plzně | vyjádření ke stavbě a vydání závazných stanovisek | povolení ke kácení dřevin | lesní hospodářství | myslivost a rybářství...

Majetek města
Výkup nebo darování nemovité věci do vlastnictví města Plzně | prodej nebo darování nemovité věci z majetku města Plzně | postup při vydržení vlastnického práva | movité věci | infrastruktura, pozemky a stanoviska...

Ostatní záležitosti
Podání oznámení | ověřování opisů (vidimace) | ověřování podpisů (legalizace) | přestupky projednané se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku | žádosti o informace | ztráty a nálezy...

Pro případnou pomoc se prosím obraťte na operátorky Kontaktního centra - tel.: +420 378 031 111, e-mail: info@plzen.eu.

Více informací o řešení jednotlivých životních situací poskytuje portál Elektronické podání občana.

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni