Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město Plzeň zpracovalo koncepci cestovního…

Město Plzeň zpracovalo koncepci cestovního ruchu na dalších pět let

V příštích pěti letech by se v oblasti cestovního ruchu měla Plzeň zaměřit na rodiny s dětmi, seniory a kongresovou turistiku. Více by měla pracovat se svou pivovarnickou tradicí a nově vytvořená fungující organizace cestovního ruchu jí má pomoci s marketingem a koncepčním rozvojem a také s vytvářením konkrétních produktů služeb. Takové jsou závěry Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Plzni na období 2014 – 2018, kterou město zpracovalo.

Cestovní ruch je důležitou součástí marketingu, ale i rozvoje města. „Koncepce vychází z nejnovějších poznatků a zkušeností v oblasti cestovního ruchu u nás. Přestože se tomuto tématu věnujeme již několik let, koncepce jako taková zatím chyběla,“ vysvětluje vznik nového materiálu Eva Herinková.

Největší aktuální příležitost pro Plzeň představuje projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. „V případě nastavení kvalitního kulturního programu a účinné propagace by měl nalákat do města nadprůměrný počet návštěvníků,“ říká náměstkyně Herinková a poukazuje i na další důležité příležitosti, mezi něž patří výhodná poloha v blízkosti Německa, rostoucí segment cestovního ruchu, kterým jsou senioři, a celosvětový trend růstu zájmů návštěvníků o „neokoukané“ destinace. „Plzeň má již nyní předpoklady například pro efektivní využití rostoucího zájmu o industriální památky nebo pro individuální cestování,“ uvádí náměstkyně.

V uplynulých zhruba deseti letech se návštěvnost města dynamicky zvyšovala. Byly postaveny nové hotely a turistické cíle zkvalitnily a rozšířily svoji nabídku. Od roku 2010 se však růst návštěvnosti Plzně zpomaluje. „V roce 2012 jsme zaznamenali stagnaci, v některých případech až dvacetiprocentní pokles. Může to být způsobeno mnoha vlivy, ale v souvislosti se zpomalováním růstu návštěvnosti v přechozích letech je zjevné, že dochází k naplnění cyklu životnosti destinace, která není zatím optimálně řízena,“ říká Zuzana Smotlachová, vedoucí odboru prezentace a marketingu magistrátu.

Podle ní zásadními faktory, které brzdí rozvoj cestovního ruchu, jsou nejasný a málo efektivní systém řízení a nízká úroveň komunikace a koordinace mezi správou města, kraje a dalšími subjekty. Stěžejním tématem koncepce je zajištění efektivního a systémového řízení cestovního ruchu, které umožní zdárnou realizaci projektu Evropské hlavní město kultury 2015 ve vztahu k turistům a do budoucna umožní rozvoj cestovního ruchu v Plzni. O ten by se měla starat městská společnost, která by měla do budoucna koordinovat spolupráci města s místními podnikateli v oblasti cestovního ruchu. Cílem je do města lákat nejen individuální turisty, ale zaměřit se také na spolupráci s touroperátory a cestovními kancelářemi.

Co se týká spokojenosti návštěvníků, kladou současné trendy důraz na pohodlí a komplexnost služeb. Kromě dobrých informačních služeb to znamená zajistit provázaný systém nabídky, kdy turista dostane nejen informace o jednotlivých atraktivitách, ale bude mu nabídnut komplexní servis ve formě balíčku služeb.

„Pracoviště cestovního ruchu, takzvaný tourist board, bude zajišťovat marketing naší destinace a vyvíjet aktivity v oblasti strategického řízení cestovního ruchu. Prostřednictvím informačního centra bude poskytovat bezplatné informační služby turistům, ale i vytvářet, zprostředkovávat a prodávat konkrétní služby, jako jsou prohlídky města, zprostředkování ubytování či prodej suvenýrů,“ upřesňuje Zuzana Smotlachová.

Zveřejněno: 27. 6. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni