Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Architekti navrhnou řešení pro území…

Architekti navrhnou řešení pro území Americká - Nádražní - křižovatka U Jána - Denisovo nábřeží

Ilustrační fotografie okolí

Ilustrační fotografie okolí

Město vypíše architektonicko-urbanistickou soutěž na řešení územního bloku Americká – Nádražní – křižovatka U Jána – Denisovo nábřeží. Má posoudit všechny záměry v území a zohlednit výsledek místního referenda tak, aby došlo k vytvoření kompaktního místa s kvalitním veřejným prostorem. Výsledek bude podkladem pro konkrétní kroky při územním plánování.

Úkolem pro soutěžící bude navrhnout zástavbu řešeného území, ověřit měřítko a strukturu možné zástavby, vymezit veřejná prostranství a navrhnout jejich řešení.

Jedním z podkladů je mimo jiné zápis Právní komise RMP ze dne 5. 3. 2013, který se zároveň shoduje se stanoviskem JUDr. PhDr. Plose, tedy, že otázka v referendu byla vztažena ke konkrétnímu záměru výstavby konkrétního investora, nikoliv proti existenci jakékoliv prostorové jednotky. V soutěžních podmínkách tedy bude zmíněna skutečnost, že referendum se uskutečnilo a jeho výsledek byl Zastupitelstvem města Plzně vzat na vědomí, nicméně nebude autorům v soutěži zakázáno použít ve svých návrzích funkci obchodu, neboť se jedná o aktivitu, která primárně právě do centra města patří.

Území je vymezeno ulicemi: Denisovo nábřeží – křižovatka U Jána – Nádražní – Americká (včetně proluky proti OD Tesco nazývané „Styl“).

Výsledky architektonické soutěže na řešení centrální oblasti města v souvislosti s novým územním plánem, která se konala v roce 2012, potvrdily nový trend v názoru na tvorbu a obraz města, který klade důraz na intenzivní využití území centra a další posílení jeho hodnoty.

V souladu s  tímto přístupem jsou stanoveny následující hlavní zásady a principy pro návrh územního plánu:

  • Důraz na urbanistickou strukturu
  • Vymezení lokalit jako základních skladebných jednotek
  • Udržení suburbanizace na území města v přijatelné míře
  • Posílení úlohy veřejného prostranství
  • Důraz na prostorové uspořádání města
Zveřejněno: 13. 10. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Slavnosti svobody Plzeň
3. 5. 2024 - 6. 5. 2024
Slavnosti svobody Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni