Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Atmosférický aerosol se v Plzni bude…

Atmosférický aerosol se v Plzni bude odebírat novou metodou

Projekt Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jehož cílem je zavedení nové metody odběru velikostně separovaného aerosolu s vysokým časovým rozlišením a s následnou analýzou odebraných vzorků, podpoří město z Fondu životního prostředí 87 tisíci korunami. Částku ještě musí schválit zastupitelstvo.

Atmosférický aerosol je soubor tuhých, kapalných nebo směsných částic o velikosti 1nm až 100 µm suspendovaných v atmosféře alespoň po dobu umožňující jejich detekci. Aerosolové částice mohou negativně působit na zdraví obyvatel, snižují viditelnost a ovlivňují globální klima.

V současné době je automatický imisní monitoring sledování kvality ovzduší města Plzně vybaven přístroji, které zaznamenávají hmotnostní koncentrace PM10, PM2,5 a PM1. Způsob monitoringu umožňuje pouze omezenou analýzu velikostní distribuce hmoty aerosolu, nebo jeho morfologie a jeho chemického složení, přičemž ale podrobná znalost dynamiky velikostní distribuce hmoty aerosolu je klíčovým parametrem při rozlišování zdrojů aerosolu.

Zveřejněno: 10. 1. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Slavnosti svobody Plzeň
3. 5. 2024 - 6. 5. 2024
Slavnosti svobody Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni