Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Budovu, kde sídlilo Americké centrum Plzeň,…

Budovu, kde sídlilo Americké centrum Plzeň, město pronajme fyzické osobě

Nebytové prostory v budově Dominikánská 9 o celkové výměře 885 m2 bude mít v nájmu Jiří Kukačka. Ve své žádosti uvedl, že celá budova bude fungovat jako informační centrum s odborným personálem. Ke zvýšení finanční gramotnosti široké veřejnosti zajistí bezplatné semináře, obnoví recepci, přístup k internetu prostřednictvím  wifi a zajistí fungování restaurace a kavárny.

Rada schválila výši nájemného v částce 650 korun za metr čtvereční a rok za veškeré prostory v budově, což odpovídá zhruba 1 000,00 Kč/m2/rok za hlavní prostory a 300,00 Kč/m2/rok za prostory vedlejší, jako jsou chodby, WC, strojovna vzduchotechniky apod.  Tyto ceny jsou bez DPH a zvyšují se každoročně o míru inflace. Součástí uzavření nájemní smlouvy jsou další podmínky, které se například týkají pojištění odpovědnosti za škody způsobené na majetku pronajímatele, úhrada za služby spojené s užíváním nebo zajišťováním běžné údržby a oprav.

Zveřejněno: 11. 4. 2013, Mařanová Helena

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni