Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Budovu v Tylově 15 získá Plzeňský kraj

Budovu v Tylově 15 získá Plzeňský kraj

Nemovitost na adrese Tylova 15 prodá město Plzeňskému kraji za kupní cenu ve výši 8 milionů korun. Budovu dříve využívala na základě smlouvy o výpůjčce Západočeská univerzita v Plzni. K 28. únoru 2013 byla smlouva ukončena. V současné době je budova volná, bez využití.

Prodej za sníženou cenu je ošetřen specifickými podmínkami, jako je například závazek kupujícího užívat předmětné nemovitosti výhradně ke vzdělávacím účelům prostřednictvím příspěvkových organizací Plzeňského kraje, a to zejména prostřednictvím příspěvkové organizace Konzervatoř, Plzeň, nebo zřízení předkupního práva ve prospěch města Plzně jako práva věcného k předmětu prodeje v celém rozsahu na dobu určitou, tj. 20 let.

Požadavkem Plzeňského kraje je uzavření kupní smlouvy v létě 2013 tak, aby mohl být od měsíce září 2013 již v předmětné budově zahájen školní provoz, s termínem platby kupní ceny v roce 2014.

Zveřejněno: 23. 6. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni