Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Celkem 98 podání, z toho 63 stížností, 7…

Celkem 98 podání, z toho 63 stížností, 7 petic a 28 podnětů řešil magistrát v minulém roce

Městská rada vzala na vědomí informativní zprávu o činnosti magistrátu v oblasti vyřizování stížností, podnětů a peticí. V ústřední evidenci stížností, peticí a podnětů bylo v roce 2012 vedeno celkem 98 (109 v roce 2011) podání, z toho 63 (70 v roce 2011) stížností, 7 (11 v roce 2011) petic a 28 (28 v roce 2011) podnětů. Do  kompetence MMP nespadalo 15 podání, tato byla postoupena k vyřízení věcně příslušným orgánům. 

Důvodnými bylo vyhodnoceno 13 stížností (10 stížností v r. 2011), částečně důvodnými bylo vyhodnoceno 8 stížnosti (10 stížností v r. 2011).  U všech těchto stížností byla přijata opatření k nápravě.

V roce 2012 bylo evidováno 6 anonymních oznámení – na pracovnice školní jídelny 1. ZŠ, odnášení potravin z 37. MŠ, zápis dětí do 54. MŠ, znečišťování životního prostředí, šikana na 14. ZŠ, občanské soužití Línská 16. Přestože vnitřní instrukce umožňuje neřešení anonymních podání, byly všechny tyto podněty prošetřeny.

Zveřejněno: 1. 3. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni