Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Červený kříž děkoval dobrovolným dárcům krve

Červený kříž děkoval dobrovolným dárcům krve

Zlaté kříže a medaile, která dostávají dárci krve za 80, 40 a dvacet odběrů.

Deset zlatých křížů III. třídy za osmdesát odběrů, 33 Zlatých medailí prof. MUDr. Jana Janského za čtyřicet a 49 stříbrných za dvacet odběrů ve středu odpoledne z rukou náměstkyně primátora Evy Herinkové a radního pro oblast sociálních věcí Jiřího Kuthana, zástupců Červeného kříže a plzeňské transfuzní stanice převzali dobrovolní dárci krve.

Ocenění, které uděluje Český červený kříž, je pojmenováno po profesorovi Janu Janském, českém lékaři a psychiatrovi, který objevil čtvrtou krevní skupinu. Cílem snahy o bezplatné dárcovství krve a jejích složek není snaha ušetřit peníze za příspěvek dárci také z toho důvodu, že 200 korun u takzvaného odběru "plné krve" činí pouze přibližně desetinu nákladů nutných na zpracování dárcovy krve, ale snaha zajistit maximální bezpečnost příjemce, tedy toho, komu má krev pomoci, nikoli jej na životě ohrozit. Finanční motiv, tedy vidina přímé platby za konkrétní odběr, přivádí do řad dárců jedince, který je z tohoto důvodu ochoten zatajit důležité údaje o sobě, svém chování a zdravotním stavu.

Darované krve je stále nedostatek také v plzeňské fakultní nemocnici. Transfuzní stanice v Plzni, která se nachází na Borech v ulici 17. listopadu, je otevřena každý všední den od 6:30 do 12 hodin, ve středu do 17:30. Zájemci mají možnost darovat krev každou první sobotu v měsíci od 8 do 12 hodin. Nejbližší sobotní termín tedy připadá na 1. června. Každý z příchozích by se měl cítit v pořádku bez sebemenších známek jakékoli nemoci. Na transfúzní oddělení přichází dárce přímo, není třeba, aby absolvoval prohlídku u svého praktického lékaře či jinde. Vše potřebné je dárci provedeno přímo v zařízení transfúzní služby.

Náměstkyně primátora Eva Herinková předává jeden ze zlatých křížů.

Zveřejněno: 29. 5. 2013, Mařanová Helena

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni