Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Do dvou let se má kvalita vody v Košuteckém…

Do dvou let se má kvalita vody v Košuteckém jezírku zlepšit

Košutecké jezírko

Voda v Košuteckém jezírku je z hlediska kvality nejhorší za posledních osm let. Zlepšit ji mají opatření, která podle projektu připravuje ve spolupráci s hydrobiologem Jindřichem Durasem Správa veřejného statku. Z projektu je patrné, že se musí především omezit růst řas a sinic. Městský obvod Plzeň 1 se Správou veřejného statku také v nejbližší době upraví část parku u Košuteckého jezírka, aby zde mohla být umístěna kopie sochy „andělíčka“.

„Zlepšit kvalitu vody v Košuteckém jezírku jsme se rozhodli na základě vyhodnocení, které provedla krajská hygienická stanice v minulém roce. Bylo nejhorší od roku 2004,“ sděluje Lucie Nižaradzeová z úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství.

Projekt na zlepšení kvality vody v jezírku má Správa veřejného statku zpracován. Kromě navrhovaného postupu vyhodnocuje nejdůležitější vlivy, které jakost vody zhoršují. Jedním z nich je uvolňování živin ze sedimentu na dně, především fosforu. Ten způsobuje rozvoj sinic a fytoplanktonu. „Kvalitu vody ovlivňují také organické látky, které se sem dostávají například povrchovým splachem půdy. Negativně narušují kyslíkový režim a vytvořené bezkyslíkaté prostředí u dna pak podporuje uvolňování,“ vysvětluje Lucie Nižaradzeová. Svůj podíl na znečišťování vody mají i splachy povrchové vody z Karlovarské ulice.

Omezit růst řas a sinic má podle projektu zásah právě do koloběhu fosforu. „Abychom zamezili jeho uvolňování, musí se dno jezírka ošetřit síranem hlinitým. Důležité bude také snížit množství splachů, což předpokládá, že budeme například muset provést protierozní opatření, podpořit systém zasakování vody v přilehlém parku nebo obnovit porost orobince při břehu, který je v současné době zanesen vrstvou organického materiálu,“ upřesňuje Lucie Nižaradzeová. Klíčová bude rovněž stabilizace břehů. Pro ní se v současné době připravuje projekt.

Kvalitnější vody v Košuteckém jezírku by se plavci mohli dočkat po roce 2014, kdy by měla skončit realizace plánovaných opatření. S těmi chce Správa veřejného statku začít ještě letos. V nejbližší době dojde k úpravě části okolního parku, konkrétně severozápadního břehu jezírka, kam má být v dubnu ve spolupráci s úřadem městského obvodu Plzeň 1 umístěna soška „andělíčka“. „Aby na vybraném místě vyniknul, je zapotřebí odstranit náletové dřeviny, které tady rostou,“ říká Lucie Nižaradzeová. 

Kopii „andělíčka“ vytvořil plzeňský sochař a restaurátor Jaroslav Šindelář podle plastiky, která byla ve 30. letech minulého století součástí parku, a poté dlouhá desetiletí ležela pod vodou v Košuteckém jezírku. Odtud ji v říjnu 2009 za pomoci jeřábu vyzdvihli potápěči. V restaurátorské dílně se ukázalo, že jde o postavu děvčátka. Soška vznikla s největší pravděpodobností na počátku dvacátého století. Podle Jaroslava Šindeláře připomíná produkci kamenosochařské firmy plzeňského sochaře italského původu Galganiho.

Park u Košuteckého jezírka byl založen na počátku 30. let 20. století městským zahradníkem Valentinem Čočkem za významné podpory tehdejšího primátora města Plzně Luďka Pika. Původně se zde těžil kámen. Když se jeho těžba v době hospodářské krize přestala vyplácet, lom se uzavřel.

Zveřejněno: 14. 3. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni