Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Fórum pro kreativní Plzeň umožňuje vést…

Fórum pro kreativní Plzeň umožňuje vést debatu nejen o kultuře v regionu

Slavnostního zahájení konference se zúčastnil primátor Martin Baxa.

Veřejný prostor a vzdělávání, Kulturní turismus a sítě a Kreativita a podnikání jsou třemi hlavními tematickými bloky, které tvoří program dvoudenního symposia s názvem Fórum pro kreativní Plzeň. Konference ve dnech 30. a 31. října pořádaná v Měšťanské besedě společností Plzeň 2015 je určena všem, kteří chápou kulturu v širším slova smyslu jako kvalitu života a chtějí se podílet na jejím dalším rozvoji ve městě i regionu. Její účastníci mají zároveň možnost se blíže seznámit s projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

„V programu sympozia se Vám tak dostane podrobný vhled do současné fáze projektu Evropské hlavní město kultury 2015, na čem konkrétním lidé z obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015 a mnozí další pracují, co bude v rámci projektu realizováno a co by se mělo stát trvalým a udržitelným dědictvím projektu po jeho skončení. To je velmi důležité téma, možná dokonce nejdůležitější,“ uvedl při slavnostním zahájení primátor Martin Baxa, který nad konferencí převzal záštitu.

Fórum pro kreativní Plzeň se konalo v Měšťanské besedě

Zveřejněno: 30. 10. 2013, Mařanová Helena

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni