Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Generální oprava Wilsonova mostu na Americké…

Generální oprava Wilsonova mostu na Americké třídě potrvá do konce května 2014

Wilsonův most

V pondělí 15. července se pro osobní automobilovou dopravu a pro pěší uzavřel Wilsonův most. Město začalo s jeho generální opravou, jejíž dokončení plánuje na konec května roku 2014. Stavbu provede sdružení firem Stavby mostů Praha, a.s. a EUROVIA CS, a.s. za zhruba 70 milionů korun.

Kamenný most se dvěma segmentovými klenbami a nárožními pavilónky s vyhlídkami nad středním pilířem je technickou památkou. Opravovat se bude most včetně předpolí a kabelový kolektor na Denisově nábřeží. „Stavbu zahájíme rekonstrukcí kolektoru, při níž se musí vymístit všechny trakční kabely, kterých je zhruba 120 a které napájí všechny tramvajové a trolejbusové tratě v centru města. Následně bude kolektor shora vybourán, rozšířen a kabely se vrátí zpět. Jedná se o náročnou část stavby, ale s ohledem na stáří kabelů a stav kolektoru je její provedení nezbytné,“ říká Ondřej Prokop z odboru investic magistrátu. Kabelový kolektor prochází trasou po Denisově nábřeží až do Wilsonova mostu a ke křižovatce s Anglickým nábřežím. Do konce roku musí být dokončena komunikace na mostě a kompletně dodělán kabelový kolektor.

Most bude obnažen až na klenby. Provedou se nové izolace a všechny konstrukční vrstvy vozovky a chodníků. „Rekonstrukce čeká inženýrské sítě. Všechny kamenné prvky se očistí, v případě nutnosti je opravíme nebo vyměníme,“ doplňuje Ondřej Prokop.  Obnoveny budou i mýtné domky. V závěru stavby se most osadí dobovým osvětlením.

Po dobu rekonstrukce bude most úplně uzavřen. Pro automobilovou dopravu od 15. července, veřejná městská doprava vyjede na most naposledy 24. července. Nebudou na něj smět ani chodci. Přechod přes řeku tak bude možný pouze po lávce k bývalému domu kultury. „Trolejbusové a autobusové linky budou přeloženy na Anglické nábřeží a do ulice U Prazdroje. Linka č. 12 ve směru Božkov – Zátiší bude vzhledem k nemožnosti doplnit levý oblouk v křižovatce U Jána odkloněna od hlavního vlakového nádraží Šumavskou ulicí ke křižovatce u čerpací stanice OMV, kde byl oblouk do ulice U Prazdroje v předstihu doplněn,“ upřesňuje Ondřej Vohradský ze Správy veřejného statku. Světelné signalizace na křižovatce Americká – Sirkova a Americká – Anglické nábřeží budou upraveny tak, aby byla zajištěna co nejlepší plynulost provozu.

Stavba mostu podle projektu Václava Mencla začala 4. května 1912. Jako hlavní stavební materiál byl zvolen kámen. Z něj jsou vyzděny klenby obou oblouků o rozpětí 27,5 metru, jejich vyzdívky i jádra a líce pilířů. Beton byl použit jen do základů. Jedná se o unikátní příklad skloubení výborné architektonické a umělecko-řemeslné kamenické práce. Most byl slavnostně otevřen 28. září 1913 a byl pojmenován po Františku Josefu I. Tehdy zde byly položeny i koleje pro budoucí tramvajovou trať po dnešní Americké třídě. Ty byly při rekonstrukci vozovky roku 1934 vyjmuty.

Mapa znázorňující objízdné trasy

Zveřejněno: 3. 7. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Slavnosti svobody Plzeň
3. 5. 2024 - 6. 5. 2024
Slavnosti svobody Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni