Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Jihozápadní část sadového okruhu se letos…

Jihozápadní část sadového okruhu se letos začne rekonstruovat

Ilustrační fotografie

Snížené kapitálové výdaje ze dvou oblastí, a to komunikace a majetku pro MHD ve výši 9 milionů korun přesune Správa veřejného statku, pokud toto rozpočtové opatření schválí zastupitelstvo, do oblasti péče o vzhled města. Devět milionů korun tak umožní zahájit úpravy jihozápadní části sadového okruhu. Jedná se o projekt rekonstrukce okolí budovy Divadla J. K. Tyla včetně částečné demolice nepoužívané kotelny a její úpravy pro provoz divadla, přestavbu okolních teras a doplnění sadového okruhu. Obnoví se i inženýrské sítě. Součástí projektu je umístění pomníku generála Pattona, k němuž se město zavázalo. Uskutečněním akce v letech 2013 – 2015 bude dokončena celková modernizace sadového okruhu kolem historického jádra, a to k termínu, kdy se Plzeň stane Evropským hlavním městem kultury. V současné době jsou reálné náklady na stavbu vyčísleny na 42 milionů korun. Z úsporných důvodů byl projekt redukován, proto se nepostaví plánovaná divadelní kavárna s tím, že zůstane zachována možnost jejího budoucího doplnění.

V roce 2013 také dojde nad rámec schváleného rozpočtu k odvodnění podchodu na Rokycanské třídě za 1,25 milionu roku, k úpravě ve vnitrobloku, konkrétně ulic Pod Lesem/Školní, kde má vzniknout 17 nových parkovacích stání s celkovými náklady 850 tisíc korun a k vybudování dvou okružních křižovatek, a to Rabštejnská x Žlutická, jejímž vybudováním má dojít ke zklidnění dopravy, zlepšení podmínek pro přecházení chodců a výstavbě 28 parkovacích míst v přilehlém úseku Rabštejnské ulice, a Sokolovská, která má přispět ke snížení rychlosti vozidel a ke zkvalitnění možnosti přecházet komunikaci. Náklady na první okružní křižovatku jsou vyčísleny na 3,5 milionu korun, vybudování druhé bude stát 5 milionů korun. Z této částky polovinu uhradí první městský obvod.

Zveřejněno: 1. 3. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Slavnosti svobody Plzeň
3. 5. 2024 - 6. 5. 2024
Slavnosti svobody Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni