Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Měšťanskou besedu bude dalších pět let…

Měšťanskou besedu bude dalších pět let provozovat společnost Dominik centrum

Měšťanskou besedu vlastní město Plzeň

Rada města Plzně rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky u veřejné zakázky na zajišťování kulturních služeb v objektu Měšťanská beseda v Plzni a nájem tohoto objektu. Ze tří uchazečů, kteří se veřejné zakázky zúčastnili, byla jako nejlepší nabídka výběrovou komisí vyhodnocena nabídka společnosti Dominik centrum s.r.o.

Smlouva na zajišťování kulturních služeb v Měšťanské besedě bude uzavřena na dobu určitou - pěti let - do 31. 12. 2018 za cenu ve výši 11 250 tis. korun bez DPH za roky 2014 – 2016, v roce 2017 za cenu 11,5 milionu korun bez DPH a v roce 2018 za 11,75 milionu korun. Nájemné je stanoveno na 5,5 milionu korun ročně + DPH + každoroční míra inflace.

Zveřejněno: 12. 9. 2013, Mařanová Helena

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni