Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město podpoří program Plzeňské podnikatelské…

Město podpoří program Plzeňské podnikatelské vouchery

Program se zaměřuje na spolupráci mezi podnikatelskými subjekty z Plzeňského kraje a Západočeskou univerzitou v Plzni nebo Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni. Cílem je posílit inovační aktivity firem a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Na dotaci a odměnu pro zprostředkovatele je v rozpočtu Kanceláře ředitele Ekonomického úřadu MMP pro roky 2013 a 2014 vymezena částka 2,36 mil. Kč.

Firma, která bude mít zájem zapojit se do programu, osloví univerzitu, získá nabídku poskytnutí služby a následně předloží žádost o poskytnutí dotace zprostředkujícímu subjektu, kterým je společnost BIC Plzeň. Ta posoudí, zda žádost splňuje podmínky věcné a formální kontroly, vyhodnotí ji a předloží doporučené žádosti ke schválení v orgánech města. Po schválení v zastupitelstvu bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Příjemce dotace následně uzavře s univerzitou smlouvu o poskytnutí služby. Po jejím dokončení a zaplacení předloží příjemce dotace žádost o její proplacení. Přílohou žádosti musí být doklad o zaplacení služby a závěrečná zpráva.

Zveřejněno: 22. 2. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni