Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město prodá podíl ve společnosti Plzeňské…

Město prodá podíl ve společnosti Plzeňské komunální služby (PKS s.r.o.) Plzeňské teplárenské (PT, a.s.)

Zastupitelstvo schválilo úplatný převod 100% obchodního podílu města Plzně ve společnosti PKS s.r.o. PT, a.s. za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

Na začátku letošního roku schválilo zastupitelstvo, v rámci projednávání „Strategie budoucího provozu a vývoje společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.“ do roku 2020 a výstavby zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) Chotíkov, záměr úplatně převést 100% obchodní podíl ve společnosti PKS s.r.o. na společnost PT, a.s., a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

Město Plzeň bude tuto společnost vlastnit nepřímo přes svou 100% vlastněnou akciovou společnost PT, a.s.

Výše úplaty za převod obchodního podílu není zákonem regulována, je věcí dohody smluvních stran. Z pohledu zákona o obcích, ustanovení § 39 hovoří o ceně v daném místě a čase obvyklé. Stejně tak, pokud je smlouva uzavírána mezi kapitálově či jinak propojenými osobami, je nutné z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, respektovat ustanovení § 23 odst. 7 o cenách obvyklých.

V návaznosti na výše uvedené a z důvodu opatrnosti a větší právní jistoty bylo zajištěno vypracování znaleckého posudku v souladu s ustanovením § 196a odst. 3 ObchZ, tj. soudem jmenovaným znalcem. Soud jmenoval znalce - společnost A&CE Consulting, s.r.o. Hodnota 100% obchodního podílu společnosti PKS s.r.o. stanovená znaleckým posudkem a vypracována za účelem tohoto úplatného převodu činí ke dni ocenění, tj. k 30. 4. 2013  3 121 000,- Kč.

Zveřejněno: 7. 9. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni