Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město pronajme podchod pod křižovatkou…

Město pronajme podchod pod křižovatkou Americká a Sirková

Halový podchod pod křižovatkou Americká a Sirková získá od města do pronájmu společnost SEKURAS Development s.r.o. Pokud podepíše nájemní smlouvu, zaplatí ročně 600 tisíc korun.

Ve své nabídce společnost prezentovala koncept, který počítá s pronájmem celého objektu halového podchodu, tj. prostoru pod stánky ve vlastnictví společnosti CK GASTRO s.r.o., stánků ve vlastnictví města a všech ostatních volných podlahových i nástěnných ploch, které se v prostoru podchodu a jeho vstupů nacházejí.

Společnost zamýšlí zavést do podchodu nové interaktivní prvky, které budou nabízet nejen reklamní, ale i informační prostor, tj. informace o časech příjezdů a odjezdů tramvají, trolejbusových a autobusových linek, vlaků a případných zpoždění, a to vše s cílem lepší orientace a možnosti setrvání v podchodu a využití služeb.

Další prostory by měly sloužit k informování procházejících, a to formou umístění nových projekčních ploch v centrální části a v čele vstupního tubusu z tramvajových zastávek, na kterých se bude promítat informace o počasí, zprávy, sportovní a kulturní akce. Hlavním cílem je zpříjemnit cestujícím na tramvajových zastávkách jejich čekání.

S ohledem na zamýšlený koncept plánuje společnost zajistit v podchodu pořádkovou a bezpečnostní službu s nepřetržitým provozem, která bude střežit její majetek, chránit ho před vandalismem a zároveň bude eliminovat krádeže a jinou trestnou činnost. Chce veřejnosti představit podchod jako prostor, který nebude místem setkávání problémových osob, ale místem, kde lze strávit nejen mezičas během každodenního přestupování, ale i volný čas, a využít nabízených služeb.

Zveřejněno: 20. 12. 2012, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni