Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město žádá o dotaci na nové automatické…

Město žádá o dotaci na nové automatické schodišťové plošiny

Na pořízení nových automatických schodišťových plošin žádá městská správa dotaci z Národního rozvojového programu mobility pro všechny

V roce 2005 a poté v roce 2011 město zpracovalo, projednalo a schválilo dokument „Sledované trasy pro obyvatele s omezenou schopností pohybu a orientace“, čímž umožnilo zapojení Plzně do Vládního programu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Na jeho základě je v letošním roce zpracován záměr řešit bezbariérovost budov v centru města. Podle požadavků programu jsou jednotlivé akce - části záměru přesně definovány včetně požadované výše příspěvku pro příslušný kalendářní rok z rozpočtů jednotlivých organizací zajišťujících finanční vstupy. Instituce, jejichž budovy leží na bezbariérové trase, se budou podílet na financování v rozsahu schváleném vládním plánem.

V roce 2014 je záměrem odboru vnitřní správy pořídit tři nové automatické schodišťové plošiny s nosností 300 kg místo nevyhovujících plošin (pořízených v letech 1996 a 2004) do budov Měšťanská beseda a Škroupova 5 v předpokládané ceně celkem 600 tisíc korun s možností získat dotaci až ve výši 380 tisíc korun ze státního rozpočtu z programu mobility.

Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny má umožnit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech, obcích a dopravní infrastruktuře. V souladu s usnesením vlády vyhlašuje Vládní výbor pro zdravotně postižené občany každoročně výzvu k předkládání záměrů bezbariérových tras. Pro rok 2014 byla vyhlášena 2. výzva k předkládání záměrů bezbariérových tras s termínem pro předložení záměrů do 11. října 2013.

Zveřejněno: 28. 9. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Slavnosti svobody Plzeň
3. 5. 2024 - 6. 5. 2024
Slavnosti svobody Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni