Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město zahájilo rekonstrukci a modernizaci…

Město zahájilo rekonstrukci a modernizaci úpravny vody

V Plzni dnes začala modernizace úpravny vody na Homolce. Stavba za 1,1 miliardy korun má zajistit kvalitu pitné vody v platných parametrech a posílit výkon současného zařízení. Na rekonstrukci získala Plzeň z Fondu soudržnosti Evropské unie 674 milionů korun, dalších 40 milionů dostane ze Státního fondu životního prostředí. Modernizace má skončit 31. března 2016.

„Pro Plzeň je rekonstrukce a modernizace úpravny klíčovým projektem města. Zajistit zásobování našich občanů pitnou vodou a zvyšovat její kvalitu je pro nás prioritou,“ prohlásil primátor Martin Baxa.

Dlouhodobě významným a častým problémem razantní a rychlé změny jakosti surové vody z řeky Úhlavy je srážková činnost, proto je cílem projektu zajistit kvalitu pitné vody a stanovit výkon úpravny vody na maximálně 1 000 litrů za sekundu.

Od roku 2011 má plzeňská úpravna vody výjimku krajské hygienické stanice. „Voda je sice pitná, ale pokud by se úpravna nerekonstruovala, obtížně bychom získávali další výjimku,“ konstatoval primátor Baxa a připomněl získání evropské dotace, jejímž prostřednictvím město zaplatí 60 procent nákladů.

Návrh koncepce rekonstrukce úpravny vody byl zpracován v roce 2007. „Stanovil čtyři základní doporučení, a to změnu výkonu úpravny vody pro dlouhodobý výhled, doplnění a opravu technologické části úpravny vody, tedy strojních a elektrických zařízení, stavební úpravy, které souvisejí s doplněním technologické linky úpravny vody, rekonstrukce a sanace stavebních konstrukcí a v neposlední řadě zajištění kvality pitné vody v parametrech daných vyhláškami,“ uvádí Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně.

S ohledem na rychlé a nutné řešení bylo rozhodnuto, že rekonstrukce bude postupovat tak, aby především zajistila kvalitu pitné vody. Náklady na realizaci byly vyčísleny na 1,1 miliardy korun. Městu se podařilo na modernizaci úpravny vody získat z evropského Fondu soudržnosti 674 milionů korun a ze Státního fondu životního prostředí dalších 40 milionů.

Zhotovitelem stavby je akciová společnost SMP CZ, a.s.

První úpravna vody s kapacitou 450 l/s založená na principu vícestupňové filtrace byla postavena v Plzni v roce 1926. Další s výkonem 500 l/s byla postavena v roce 1969 a v devadesátých letech byla dokončena zatím poslední s výkonem 1000 l/s. Technologická linka úpravny vody umístěná v komplexu budov je vybavena dvoustupňovou separací s chemickým srážením síranem hlinitým skládající se ze sedimentačních nádrží a pískových filtrů. Technologie úpravny vody byla rozšířena o ozonizaci, ztvrzování a hygienické zabezpečení, kterou jsou společné pro obě provozované úpravny vody.

Fotogalerie

Zveřejněno: 25. 9. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni