Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Městská správa ze dvou třetin pokryje…

Městská správa ze dvou třetin pokryje náklady na výstavbu tří mateřských škol

O výstavbu nových mateřských škol usilují tři městské obvody, slovanský, doubravecký a černický. Zastupitelstvo na svém červnovém jednání schválilo podíl na financování výstavby všech tří budov, a to ve výši dvou třetin nákladů. Zbylou třetinu musí uhradit obvod.

Slovany

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany několik let řeší náhradu za nevyhovující umístění 80. mateřské školy v domě na Mikulášském náměstí, který je v havarijním stavu. Mateřská škola má kapacitu 70 dětí, a pokud by došlo k jejímu uzavření, zhorší se dostupnost pro umístění dětí do předškolního zařízení v lokalitě Petrohrad, kde je velké procento sociálně znevýhodněných rodin. Na stavbu nové mateřské školy v lokalitě u bazénu je vydáno platné územní rozhodnutí. Jedná se o školu se třemi třídami, s kapacitou 70 dětí a vlastní kuchyní. Předpokládané investiční náklady by činily odhadem 21 milionů korun včetně DPH. Vzhledem k tomu, že se jedná o montovanou budovu, bylo by i v případě poklesu počtu dětí v budoucnu možné ji využít pro jiné účely. Provozní příspěvek u srovnatelně velkých mateřských škol činu zhruba 800 tisíc korun.

Černice

Dlouholetým problémem je i kapacita mateřské školy v Černicích. Dvě třídy pro 45 dětí jsou umístěné v prostorách základní školy a mají dočasnou výjimku na počet dětí ve třídě. Budova, ve které škola sídlí, je kapacitně omezená. Město v Černicích postaví mateřskou školu s kapacitou 50 dětí v hodnotě 16 milionů korun. Náklady na provoz by nepřesáhly 700 tisíc korun ročně.

Doubravka

Potřebu rozšířit kapacitu mateřské školy ve Staniční ulici zdůvodňují zástupci obvodu změnou složení obyvatelstva, jehož počet se nyní pohybuje kolem dvaceti pěti tisíc. Celkem šest mateřských škol navštěvuje zhruba 600 dětí. Dva nové pavilony by kapacitu zvýšily o 104 míst. Celkové náklady na jejich stavbu jsou odhadnuty na zhruba 21 milionů korun včetně DPH. Objekty jsou vyprojektovány multifunkčně a v budoucnu se dají využít i jinak. Například jako jesle, speciální třídy nebo pro kulturní vyžití.

Školský zákon ukládá obcím zajistit místo v mateřské škole pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a ty také mají vždy přednost a jsou přijaty. V letošním roce přijaly ředitelky mateřských škol celkem 3 627 žádostí o umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání. Po odstranění duplicit se jednalo o 2 366 dětí.

I přesto, že je v současné době kapacita  mateřských škol zřizovaných městem 5 103 míst (od školního roku 2008/2009 se zvýšila o 577 míst), nedaří se uspokojit všechny zájemce, protože mateřské školy navštěvují děti silných populačních ročníků. Počty nepřijatých dětí se ještě budou v průběhu června a září snižovat, po schválení přípravných tříd na základních školách se uvolní zhruba 70 míst. Jelikož ještě stále není vyřízeno odvolání rodičů proti nepřijetí dítěte na některých mateřských školách a vyřízeny záležitosti odkladu povinné školní docházky, podle dlouhodobých zkušeností ředitelek mateřských škol dojde ještě k přijetí dalších 50 až 80 dětí v měsíci červnu a září.

Zveřejněno: 21. 6. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Slavnosti svobody Plzeň
3. 5. 2024 - 6. 5. 2024
Slavnosti svobody Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni