Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Mezinárodně uznávaný odborník na parní…

Mezinárodně uznávaný odborník na parní turbíny prof. Šťastný byl přijat na radnici

Mezinárodně uznávaný odborník na parní turbíny prof. Šťastný byl přijat na radnici

V souvislosti s udělením Medaile za zásluhy prof. Ing. Miroslavu Šťastnému, DrSc., kterou převzal od prezidenta republiky 28. října 2012, se uskutečnilo setkání tohoto mezinárodně uznávaného odborníka v oblasti parních turbín a turbostrojů s primátorem Martinem Baxou. Se zaujetím pro svoji práci se profesor Šťastný podělil se svými úspěchy, především s řešením problému vibrací vysokotlakých ventilů pro parní turbíny 1000 MW, sekundárního oběhu Jaderné elektrárny Temelín, za které získal cenu „Česká hlava 2008“ v kategorii invence.

Dosud se věnuje pedagogické činnosti. Primátor Baxa ocenil jeho podíl na zvyšování prestiže města Plzně. Na radnici prof. Šťastného doprovodila manželka.

Miroslav Šťastný spojil celý svůj profesní život s plzeňskou Škodovkou, kde od roku 1970 až do roku 1993 vedl oddělení výzkumu proudění v parních turbínách. O jeho úspěšné aplikaci vědy do praxe svědčí dvanáct českých a dva evropské patenty. Významně se podílel na mnoha grantových projektech a organizoval výzkumnou spolupráci s domácími i zahraničními pracovišti. Podílel se rovněž na vybudování turbínové laboratoře Západočeské univerzity v Plzni. V Plzni také ve spolupráci s Asociací strojních inženýrů, Škodou Power a ZČU spoluorganizuje každoroční mezinárodní seminář o  turbínovém strojírenství, v současnosti působí ve Výzkumném centru nové technologie Katedry mechaniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity.

Letos na jaře mu bylo 80 let.

Fotogalerie

Zveřejněno: 3. 12. 2012, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni