Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí…

Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí finanční pomoc lidem postiženým červnovými povodněmi

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí do programu Podpora bydlení při živelní pohromě. Jejím cílem je finančně podpořit postižené červnovými povodněmi při zajištění dočasného náhradního ubytování, při odstranění staveb bytového nebo rodinného domu, jeho části nebo stavební suti a při opravě bytu.

Program se skládá ze dvou částí podle typu vyhlášeného povodňového nebezpečí. Každá část obsahuje tři dotační tituly.

Zveřejněno: 21. 6. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni