Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Některé kompetence členů městské rady se mění

Některé kompetence členů městské rady se mění

V rámci vyjednávání vedení města došlo k dohodě spočívající v přesunu dozoru nad obecně prospěšnou společností Plzeň 2015 z odpovědnosti náměstkyně primátora pro oblast kultury a cestovního ruchu Evy Herinkové do působnosti a odpovědnosti primátora města Plzně Martina Baxy, dále dozoru nad Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. z kompetence primátora do kompetence náměstka primátora pro oblast ekonomickou především vzhledem k narůstající provázanosti spolupráce této společnosti s BIC Plzeň, s.r.o. a Vědeckotechnickým parkem Plzeň, a.s., které jsou obě zařazeny pod ekonomického náměstka.

Současně se ekonomický náměstek stal prvním náměstkem primátora, což v praxi znamená, že je oprávněn zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti. Tato změna bezprostředně souvisí s posílením vlivu ekonomické situace na rozhodování ve městě. Dosud tuto pozici zastávala náměstkyně Eva Herinková.

Zveřejněno: 22. 2. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Slavnosti svobody Plzeň
3. 5. 2024 - 6. 5. 2024
Slavnosti svobody Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni