Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Odbor sociálních služeb pořádá kurz finanční…

Odbor sociálních služeb pořádá kurz finanční gramotnosti pro širokou veřejnost

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

Orientace v otázkách financí a rodinného rozpočtu je důležitá pro všechny skupiny obyvatel. Odbor sociálních služeb plzeňského magistrátu připravil kurz finanční gramotnosti, který je tentokrát určen nejen pro seniory, ale může být přínosem i pro osoby na rodičovské dovolené, samoživitele a další zájemce z řad široké veřejnosti. Je organizován ve čtyřech blocích a účastníci se například seznámí s tím, jak vést rodinný rozpočet, jaká rizika hrozí při podpisu smlouvy, kterou si důkladně nepřečtou, nebo jakých finančních služeb mohou využít, aby se v problematice financí lépe orientovali.

Kurz je rozdělen do čtyř setkání v termínech 16., 23. a 30. října a 6. listopadu. Jednotlivé přednášky se uskuteční v zasedací místnosti budovy Magistrátu města Plzně v Kopeckého sadech 11. Účastníci budou rozděleni na dvě skupiny, dopolední kurz se uskuteční od 9.30  do 12.30 hodin, odpolední v čase od 15.30  do 18.30 hodin. Pro všechny účastníky je zdarma.

„Zájemci se mohou hlásit do 5 října. Není však možné docházet pouze na jednotlivé bloky, všichni přihlášení musí kurz absolvovat celý,“ upozorňuje Jarmila Srbková z odboru sociálních služeb, který vzdělávací akci pořádá ve spolupráci s Úhlavou o.p.s. Bližší informace je možné získat na telefonním čísle 378 033 357 či na e-mailové adrese srbkova@plzen.eu.

Zveřejněno: 18. 9. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni