Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeň má zpracován program prevence…

Plzeň má zpracován program prevence kriminality na rok 2013

Plzeň má zpracován program prevence kriminality na rok 2013, žádá o jeho podporu Ministerstvo vnitra

V minulém roce byl v rámci pracovní skupiny prevence kriminality vypracován dvouletý Plán prevence kriminality města Plzně na roky 2012 – 2013. V souladu s tímto plánem vypracoval manažer prevence kriminality ve spolupráci s pracovní skupinou prevence kriminality Program prevence kriminality města Plzně na rok 2013, jehož obsahem je aktualizovaná bezpečnostní analýza a celkem šest projektů prevence kriminality, na které bude podána žádost o státní účelovou dotaci v roce 2013 na Ministerstvo vnitra ČR – Odbor prevence kriminality. Podle Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu musí vlastní podíl obce, na kterém se může případně spolupodílet i jiný nestátní subjekt, činit minimálně 10% z celkových skutečných výdajů na jednotlivý dílčí projekt. Příjemcem dotace je vždy obec,  na realizaci dílčích projektů se mohou podílet i další subjekty na základě objednané služby.

Program prevence kriminality města Plzně na rok 2013 se skládá z těchto dílčích projektů:

Prevence sociálně patologických jevů – odborník včasné intervence

Projekt spočívá v zavedení pozice odborníka včasné intervence, který bude na dvou vybraných plzeňských základních školách (16. ZŠ a MŠ a 11. ZŠ), s vyšším procentem diagnostikovaných či jinak výchovně problémových žáků (vybraných na základě průzkumu), zajišťovat široké spektrum služeb žákům, pedagogům i zákonným zástupcům.

Celkové náklady na projekt jsou ve výši 237 500,- Kč, z toho dotace MV ve výši 181 000,- Kč  a podíl města 56 500,- Kč.

Zjišťování hladiny OPL ve vztahu k pachatelům protiprávního jednání

Na základě průzkumu trhu v oblasti prodeje a výroby orientačních drogových testerů byl vybrán přístroj Dräger DrugTest 5000 Systém. Skladba druhů drog, které tester detekuje je v užívání nejběžnější a zahrnuje největší podíl drog mezi uživateli. Drogový tester bude mít k dispozici moto hlídka sloužící 24 hodin denně v terénu.

Celkové náklady na projekt jsou ve výši 136 250,- Kč, z toho dotace MV ve výši 122 000,- Kč a podíl města 14 250,- Kč.

Rozšíření kamerového systému před areálem Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín

Projekt řeší rozšíření městského kamerového dohlížecího systému na území Plzeň – Lochotín
o dva nové kamerové body v prostoru parkovací plochy před areálem Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín, alej Svobody 80.

Celkové náklady na projekt jsou ve výši 709 000,- Kč, z toho dotace MV ve výši 550 000,- Kč  a podíl města 159 000,- Kč.

Sebezkušenostní trénink II.

Projekt spočívá v realizaci týdenního pobytu pro vybrané klienty organizace Společnost Tady  a Teď, o.p.s. Program pobytu bude uzpůsoben konkrétním klientům, kteří se ho budou účastnit. Projekt se zaměřuje na děti a mladistvé ze sociálně vyloučených lokalit města Plzně.

Celkové náklady na projekt jsou ve výši 42 500,- Kč, z toho dotace MV ve výši 38 000,- Kč a podíl města 4 500,- Kč.

Informační kampaň – Desatero pro bezpečné informace

Prioritou tohoto projektu je zvyšování povědomosti o rizicích a hrozbách, které přináší využívání nových technologií v pracovních procesech; snižování rizikového chování u pracovníků  a zvyšování povědomosti o doporučovaném způsobu chování při případném naplnění těchto rizik. V rámci projektu budou vytvořeny informační brožury a specializovaný web na portálu www.bezpecnemesto.eu.

Celkové náklady na projekt jsou ve výši 180 000,- Kč, z toho dotace MV ve výši 162 000,- Kč a podíl města 18 000,- Kč.

Rozšíření kamerového systému na území MO Plzeň 4 - II. etapa

Smyslem městského kamerového dohlížecího systému je monitorování veřejných prostranství MO Plzeň 4. V tomto projektu budou monitorovány ty lokality, kde podle policejních statistik dochází k nejčastějším projevům narušování veřejného pořádku a především ke zvýšenému nápadu trestné činnosti, zejména majetkové a jiné pouliční kriminality (projevy vandalství, výtržnictví, sprejerství apod.).

Celkové náklady na projekt jsou ve výši 679 000,- Kč, z toho dotace MV ve výši 550 000,- Kč a podíl města 129 000,- Kč.

Zveřejněno: 31. 1. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni