Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeň omezí pochůzkový a zakáže podomní…

Plzeň omezí pochůzkový a zakáže podomní prodej

Od 1. listopadu 2013 bude v Plzni platit nařízení o omezení pochůzkového a zákazu podomního prodeje. Pochůzkový prodej lze provozovat na celém území města Plzně s výjimkou území historického jádra města Plzně a ulic Martinská, Goethova a Jungmannova.

V případě podomního prodeje se jedná o zákaz na celém území města Plzně.

Výjimka byla stanovena pro takový prodej, který je realizovaný formou oficiálně povolených veřejných sbírek např. Květinový den - sbírka na podporu boje proti rakovině či Tříkrálová sbírka. Z toho důvodu je v nařízení stanoveno, že se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu na veřejné sbírky.

Prodej časopisu Nový prostor byl zahrnut mezi druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje. Prodej tohoto časopisu je zahrnut v definici, jež byla navržena ve znění: „na prodej tiskovin zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení“.

Výrobky chráněných dílen mezi druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje, prozatím zahrnuty nebyly.

Pochůzkovým prodejem je míněn prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledán prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných místech. Pochůzkový prodej je uskutečňován zejména bez prodejního zařízení.

Jedná o pochůzkový prodej vyhledáváním osob, tzn. omezení pochůzkového prodeje se nebude vztahovat na možnosti prodeje ve stáncích, které jsou povoleny na základě zvláštního užívání veřejného prostranství, tj. ti prodejci, kteří mají prodejní zařízení.

Podomním prodejem – prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledán prodejcem z okruhu osob mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů apod.

Zveřejněno: 26. 9. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni