Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Povodně: Mimořádná okamžitá pomoc

Povodně: Mimořádná okamžitá pomoc

Lidem, kteří byli postiženi povodní, umožňuje zákon o pomoci v hmotné nouzi poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc, a to pro několik situací.

První je poskytnutí peněžité dávky jako rychlé pomoci k zabezpečení základních životních potřeb občanů. Výše pomoci pro tuto situaci se stanovuje s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmům daného občana nebo společně posuzovaných lidí. Může být až do výše patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tedy až 51 150 Kč.

Na základě individuální potřeby lze poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc také občanovi, který nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením či opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby (např. postel, lednička). Dávku je možné využít i v kontextu s následky povodně, kdy lidem mohou vzniknout mimořádné výdaje. Mimořádná pomoc pak může být až do výše konkrétního nákladu s tím, že součet takto poskytnutých dávek nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tj. v současné době 34 100 Kč.

Třetí mimořádná okamžitá pomoc se týká občana, který nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu jednorázového výdaje spojeného zejména se zaplacením správního poplatku nebo s úhradou noclehu. Dávku je možné použít i v případě, že lidem v souvislosti s povodní vzniknou mimořádné výdaje na pořizování například nových dokladů nebo na přechodné ubytování při zničení bytu. Tuto pomoc lze stanovit až do výše konkrétního nákladu, přihlíží se přitom k finančním prostředkům, které má daný člověk k dispozici.

Další informace a kontakty

Dávky mimořádné okamžité pomoci vyplácí příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.  Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu. Pokud k situaci, která vyžaduje okamžitou pomoc, došlo mimo pracoviště Úřadu práce ČR, v němž je osoba hlášena k pobytu, je třeba se obrátit na Úřad práce ČR, v jehož správním obvodu k situaci došlo.

Žádost o dávky se podává na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na každém pracovišti Úřadu práce ČR a také na stránkách www.portal.mpsv.cz/forms.

Podrobnější informace k dávkám jsou na webu MPSV - www.mpsv.cz.  Budou se průběžně aktualizovat, stejně jako informace na webu Úřadu práce ČR na adrese http://portal.mpsv.cz/upcr. Lidé se mohou se obracet také na inspektoráty práce (www.suip.cz), pracoviště České správy sociálního zabezpečení (www.cssz.cz) či obecní úřady.

Zdroj informací: tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Zveřejněno: 5. 6. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Slavnosti svobody Plzeň
3. 5. 2024 - 6. 5. 2024
Slavnosti svobody Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni