Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Před devadesáti lety se narodil slavný…

Před devadesáti lety se narodil slavný plzeňský rodák Miroslav Holub

Miroslav HolubPróza, poezie, vynikající eseje, populárně naučné stati, spolupráce s časopisem Vesmír, přes 150 vědeckých publikací. Za tím vším najdeme jediného člověka, kterým je Miroslav Holub. Tento vědec v oblasti imunologie, básník, prozaik a esejista se před devadesáti lety narodil v Plzni. Maturoval na zdejším gymnáziu v roce 1942 a do konce 2. světové války pracoval jako pomocný dělník na dráze.

Po válce se Miroslav Holub přihlásil na Přírodovědnou fakultu Univerzity Karlovy, ale po roce studia přestoupil na lékařskou fakultu, kde promoval v roce 1953. Nejdříve pracoval na patologii v nemocnici na Bulovce v Praze, potom nastoupil jako vědecký pracovník do Mikrobiologického ústavu ČSA. Tady se začal věnovat imunologii. V roce 1970 byl odtud z politických důvodů propuštěn. Ke svému oboru se mohl vrátit Miroslav Holub v roce 1972 v nově založeném Institutu klinické a experimentální medicíny, kde pracoval až do roku 1994.

Kromě prózy a poezie psal Miroslav Holub vynikající eseje a populárně naučné stati. Nejsoustavněji spolupracoval s časopisem Vesmír, jehož byl čtrnáct let výkonným redaktorem. Holubovy eseje o vědě, poezii, civilizaci a o jejich vzájemných vztazích patří k tomu nejlepšímu. Jeho literární dílo je v cizině hojně překládáno, dosud vyšlo v téměř čtyřiceti jazycích. Sám také překládal některé literáty, například Lewise Thomase nebo L. M. Warda.

Výsledky svých výzkumů z oblasti imunologie publikoval od roku 1958 doma i v zahraničí v řadě vědeckých studií i rozsáhlejších knižních publikací. Dosáhl hodnosti CSc. (1958), DrSc. (1991) a doktorátu honoris causa na univerzitě v Oberlinu (USA, 1985). V 60. letech a znovu od konce 70. let hojně cestoval či hostoval v zahraničí, povětšinou s cíli vědeckými, ale také literárními (mj. navštívil Anglii, SRN, Francii, Irsko, Řecko, Čínu, Indii, Izrael, Austrálii, Mexiko). Jako vědec i literát často a dlouhodobě pobýval v USA (1962, 1963, 1965–1967, od konce 70. let pravidelně každý třetí rok).

Zdroj foto: http://sinek.es

Zveřejněno: 20. 8. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Slavnosti svobody Plzeň
3. 5. 2024 - 6. 5. 2024
Slavnosti svobody Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni