Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Projekt Stopy člověka bude uskutečněn jen ve…

Projekt Stopy člověka bude uskutečněn jen ve dvou celcích

Projekt Stopy člověka v přírodě získal dotaci regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši 17,043 milionu korun při snížení celkových předpokládaných nákladů na 25,3 milionu korun. Žádost o dotaci pro projekt „Stopy člověka v přírodě“ byla podána v říjnu 2012 v oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v rámci 23. výzvy ROP Jihozápad. Letos v březnu bylo město informováno o tom že z důvodu snížení alokované částky pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. výzvy je nutné přistoupit ke snížení smluvní dotace projektu z původně v žádosti předpokládané částky 33 678 700,- Kč na částku 29 848 364,31 Kč. Přestože se jedná o prakticky poloviční dotaci, je v zájmu města ji přijmout a vybudovat alespoň část expozic „Stopy člověka v přírodě“ v areálu ZOO a BZ.

Stopy člověka v přírodě jsou projektem, který vychází ze schváleného a postupně realizovaného generelu rozvoje Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Jeho posláním je ukázat interaktivní formou vznik lidské civilizace a postupné ovlivňování přírody člověkem a obohatit tak nabídku ZOO a BZ pro občany města, především mládež a také turisty. Tuto základní ideu ukazuje projekt ve třech tematických celcích:

  1. Amazonie – prales, voda, člověk – pavilon drápkatých opic
  2. Etiopská vysočina – pavilon pro dželady
  3. Středozemí – kolébka evropských kultur – expozice suchozemských želv

Navrhované drobné stavby jednotlivých terénních učeben jsou situovány do prostoru stávajícího areálu ZOO a BZ a to do trasy postupně budované naučné stezky, která spojuje jednotlivá výuková pracoviště (terénní učebny). Vzhledem k podstatnému snížení dotace vybrala ZOO a BZ dvě expozice, které by se v rámci projektu vybudovaly, a to 1. Amazonie a 3. Středozemí. Expozice Etiopská vysočina - pavilon pro dželady se tedy zatím z důvodu nedostatku finančních prostředků nevybuduje.Realizátorem stavební části akce byl navržen odbor investic, s realizací se počítá v období 7/2013 – 7/2014.

Zveřejněno: 26. 4. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni