Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Rekonstrukci a modernizaci úpravny vody…

Rekonstrukci a modernizaci úpravny vody zařadili zastupitelé do seznamu investičních akcí na letošní rok

Rekonstrukci a modernizaci úpravny vody zařadili zastupitelé do seznamu investičních akcí na letošní rok

Ilustrační obrázek

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody byla schválením v zastupitelstvu zařazena do jmenovitého seznamu investičních akcí letošního roku včetně uvolnění potřebných finančních prostředků. Již pro samotné podání žádosti Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) bylo nutné zajistit finanční krytí podílu města na realizaci projektu v předpokládané výši zhruba 300 milionů korun bez DPH. Tato částka je účelově blokována v rámci rozpočtu Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů a do doby skutečného inkasa dotace na účet města bude použita také na předfinancování projektu. Na přípravné práce před samotným zahájením stavby byla prozatím z této blokace uvolněna částka 2 miliony korun.

Předpokládaná celková výše nákladů na rekonstrukci a modernizaci úpravny vody je vyčíslena na 1,2 miliardy korun. Řídícím výborem OPŽP byl projekt doporučen k přidělení dotace.

Zveřejněno: 22. 2. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni