Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Rooseveltův most se začal stavět před sto…

Rooseveltův most se začal stavět před sto šedesáti pěti lety

Saský most

Před sto šedesáti pěti lety, přesně 9. února 1848, získali plzeňští stavitelé Martin Stelzer a Kristián Lexa od města zakázku na stavbu nového kamenného mostu přes Mži na Saském Předměstí. Stavba byla dokončena 23. listopadu 1850.

Kamenný tříobloukový silniční most s plastickou výzdobou původně nesl označení Saský most. Po osvobození Plzně americkou armádou v roce 1945 získal název Rooseveltův most.

Jeho výzdoba pochází jednak z dílny K. a L. Widmanů ze 30. let 18. století, přičemž autorství Lazara Widmana je spolehlivě doloženo jen u sochy sv. Judy Tadeáše, u ostatních soch se uvádí, že pochází z Widmanovské dílny a u sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Františka Serafínského je autor (autoři) neznámý. Sousoší u Kalvárie ze druhé třetiny 18. století je dílem především A. Hericha, který je autorem jak nalevo umístěné Panny Marie, tak vpravo umístěné sochy sv. Jana, uprostřed se pak nachází litinový, pozlacený krucifix, který byl ulit roku 1852 v plaské huti. Ve druhé polovině 80. let byl most zcela přestavěn.

Zveřejněno: 9. 2. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni