Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Situace na plzeňských řekách (12.6.2013)

Situace na plzeňských řekách (12.6.2013)

Ilustrační foto

Ilustrační foto z 12.6.2013

Vzhledem ke zklidňování meteorologické situace na území Plzeňského kraje pozvolna klesá riziko povodní a záplav. Pozornost je nutné i nadále věnovat vysokému nasycení podzemních vod a možné rychlé reakci zejména malých toků na případné lokální srážky. Stejnou pozornost je nutné věnovat nízké stabilitě podmáčených porostů lesů a sadů, zejména při větru.

Vládou vyhlášený nouzový stav nebyl dosud pro Plzeňský kraj odvolán. V návaznosti na to jsou stále aktivovány i krizové štáby a povodňovém komise. Vyhlášené stupně povodňové aktivity zůstávají na Plzeňsku dosud v platnosti aktuálně jen pro řeku Radbuzu a Berounku.

Úřady plzeňských městských obvodů a obecní úřady na správním území obce s rozšířenou působností Plzeň jsou postupně informovány o způsobu vyčíslení vzniklých škod a podmínkách pro poskytování pomoci a finančních prostředků ke krytí škod způsobených povodněmi.

Zveřejněno: 12. 6. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni