Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Situace na plzeňských řekách (2.6.2013)

Situace na plzeňských řekách (2.6.2013)

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

Informace z jednání Povodňové komise města Plzně, která 2. června 2013 v 10.30 hodin zasedala podruhé:

Na většině řek došlo v průběhu noci ke kulminaci, pouze na Úhlavě a Radbuze a následně na Berounce se kulminace teprve očekává. V průběhu dne se očekává ještě nesouvislá srážková činnost v rozsahu 10 – 15 mm, většina srážek spadne pravděpodobně v Bavorsku. Úhlava ještě bude stoupat, a to poměrně rychle, kulminace se očekává zítra. Může stoupnout až na průtok cca110 m3/s. Na Radbuze se předpokládá plynulý pomalý nárůst hladiny přibližně na hranici 3. SPA.

Berounka bude stoupat, ovlivněna zejména situací na Radbuze a Úhlavě. Očekává se i dosažení 3. SPA (cca na úrovni Q5, průtok max. do 300 m3/s). Situace na Mži zůstává beze změny, odtok z VD Hracholusky je udržován cca na 40 m3/s a tak bude regulován i následující 2 dny.

K situaci na řekách:

ÚMO 1: zaplaveny byly louky u pivovarských studní, jinak zatím bez problémů. Byla zřízena hráz v nejdříve zaplavované části Luční ulice. V současné době má tato hráz rezervu cca 50 - 70 cm. Dle vyjádření zástupce Povodí by měla být rezerva dostačující, protože se očekává nastoupání hladiny Berounky v tomto místě cca o 50 cm maximálně. Byl proveden zásah u zadního vchodu do areálu OC Plaza (Severní nemovitosti), kde bylo odstraněno pletivo a zábradlí z mostku při Lochotínské ulici.

ÚMO 2: Úslava je po kulminaci (po půlnoci), hladina již poklesla asi o 30 cm. V Koterově bylo napytlováno, došlo zde k dopravní nehodě (osobní vozidlo nabouralo do vozu HZS), jiné významné problémy nenastaly. Komunikace Pod Chalupami zůstala průjezdná. V prostoru Na Lipce parkuje cca 8 až 10 vozidel, ale jejich odtah není nutný vzhledem ke klesající hladině řeky. Obyvatelé Božkova si nevyžádali žádnou pomoc.

ÚMO P3: V Radobyčicích se voda vylévá na louky, zatím bez problémů.

ÚMO P4: Jsou zaplaveny louky u Sv. Jiří – prostor je ohraničen páskou a je zde zákaz vjezdu.

Zveřejněno: 2. 6. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni