Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Situace na plzeňských řekách (3.6.2013 večer)

Situace na plzeňských řekách (3.6.2013 večer)

Ilustrační fotografie

Řeky Klabava a Úslava jsou již po kulminacích, Úhlava je ve stádiu stabilního odtoku, respektive poklesu. Jediná řeka, kde hladina narůstá je Radbuza, kde byl v důsledku značných srážek zaznamenán nárůst hladiny. Aktuálně se povodňová vlna dotýká Staňkova a postupuje dále, ale bude částečně kompenzována přítoky níže k Plzni. Ve Lhotě se vzestup hladiny zastavil, přítok do Českého údolí je ustálený.

Z vodního díla Hracholusky bude manipulací zvýšen odtok ze 42 na 55 m3/s, což se nad ránem projeví na Bílé Hoře a bude vykompenzováno poklesem Úslavy i Úhlavy. Lze předpokládat zatopení oblasti bezprostředně okolo břehů, eventuelně luk v oblasti Radčic, Křimic a Malesic. Nastalá situace neovlivní situaci v zadní Roudné. Berounka je bez dalšího vzestupu a situace na Roudné byla přehodnocena na desetiletou vodu.

Důležitá upozornění:

  • Bylo rozhodnuto uzavřít most na Jateční ulici. Provoz na něm je v současné době povolen pouze pro vozidla MHD, složek IZS a linkovou přepravu. (mapy PDF / GIS)
  • V ulici Pod Chalupama je komunikace průjezdná. Doubravecká ulice je bez vody, ráno je ji možné otevřít. Cvokařská ul.  je otevřena, přetrvává laguna u výdejny piva. Uzavřena zůstává Luční ulice.
  • Z důvodu rozmoklé půdy hrozí vyvracení stromů. Z tohoto důvodu doporučuje Správa veřejného statku města Plzně občanům, aby s ohledem na vlastní bezpečnost nevstupovali do ploch zeleně na území města Plzně, včetně parků a sadů.

K situaci na řekách:

  • ÚMO Plzeň 1: Území bylo připraveno na dvacetiletou vodu. V ul. Zelinářské, U Sv. Rocha, V Lužánkách a Na Ranči jsou připraveny pytle. Voda je od 13 hodin stabilní, informování občanů připraveno prostřednictvím systému vyrozumění i prostřednictvím sms zpráv.
  • ÚMO Plzeň 2: V Božkově a Koterově je hladina na ústupu. Radbuza zatopila cyklistické stezky k Doudlevecké lávce.
  • ÚMO Plzeň 3: V Doudlevcích jsou zajištěny pytle s pískem, situace v Radobyčicích je pod kontrolou. V údolní nivě řeky Mže se čeká vzestup hladiny.
  • ÚMO Plzeň 4: Místní autobazary jsou v současné době bez zatopení, problém může nastat na Berounce pod papírnou, kde je kritickým místem mostek k ubytovně.
  • ÚMO Plzeň 5 - 10: V oblasti Černic je i nadále ohrožen pouze mlýn. V Liticích je zatopena příjezdová komunikace do chat a ve Lhotě stále jeden objekt připraven a zapytlován.
Zveřejněno: 3. 6. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Treffpunkt
25. 4. 2024 - 27. 4. 2024
Treffpunkt
Slavnosti svobody Plzeň
3. 5. 2024 - 6. 5. 2024
Slavnosti svobody Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni