Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Situace na plzeňských řekách (4.6.2013)

Situace na plzeňských řekách (4.6.2013)

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

Spadlé srážky by v Plzni neměly ovlivnit odtokové poměry, lehce se může pozastavit pokles hladiny na řece Radbuze. Na řece Klabavě došlo k poklesu hladiny o 30 cm, Berounka opadává, hladina řeky Radbuzy ještě kolísá, lze předpokládat lehký vzestup v důsledku očekávaných srážek. Nejvíce ohrožené území Doudlevce je již ovlivněno výrazným poklesem hladiny Úhlavy - o 40 cm.

Hladina řeky Mže po konzultaci s Povodím Vltavy se zvýšila mírně z důvodu manipulace na přehradě Hracholusky, do neřízeného odtoku chybí zhruba 1 m. Správci rybníků u přítokových toků by měli respektovat žádost o omezení přítoku do vodní nádrže, aby se co nejvíce oddálil nástup neregulovatelného odtoku. Aktuálně je 55 m3/s. Pokud srážková činnost nebude vysoká, řízený odtok se udrží zhruba 24 hodin. Navýšení odtoku z Hracholusek bude v oblasti Roudné kompenzováno postupným poklesem na Radbuze.

Důležitá upozornění:

  • Komunikace na území města jsou průjezdné kromě mostu na Jateční ul., po němž mohou jezdit pouze vozidla městské veřejné dopravy, složky IZS a linková doprava. (mapy PDF / GIS)
  • Vzhledem k zhuštěné dopravě způsobené uzavírkou mostu na Jateční a opravám v úseku Karlovarská x Lidická byly práce v této lokalitě přerušeny a provizorně zprůjezdněny oba jízdní pruhy.
  • Z důvodu rozmoklé půdy hrozí vyvracení stromů. Správa veřejného statku města Plzně doporučuje občanům, aby s ohledem na vlastní bezpečnost nevstupovali do ploch zeleně na území města Plzně, včetně parků a sadů.
  • Výroba pitné vody je i přes zhoršenou povodňovou situaci zajištěna bez problémů. Podle Vodárny Plzeň dodávaná voda splňuje veškeré limity stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství. V rámci preventivních opatření je upraven technologický proces úpravy vody, který v této podobě počítá s výrazně zhoršenou kvalitou surové vody. Rovněž byla zvýšena kontrola kvality upravené vody.

K situaci na řekách:

  • MO Plzeň 1 - voda na Roudné klesla o 20 cm a hladina se stále snižuje. Bude nutné i nadále sledovat řeku Mži, její zvýšený průtok ale neovlivní situaci na Roudné.
  • MO Plzeň 2 - zůstává zaplavena  ul. Na Břehu a cyklostezka u Radbuzy.
  • MO Plzeň 3 - příprava na zvýšenou hladinu řeky Mže – nachází se u ní zahradní domky.
  • MO Plzeň 4 - u sv. Jiří je situace neměnná.
Zveřejněno: 4. 6. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni