Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Sport a tělovýchovu město podpořilo téměř…

Sport a tělovýchovu město podpořilo téměř osmi miliony korun

Město podpořilo sport a tělovýchovu v Plzni dotacemi jednotlivým organizacím ve výši 7,62 milionu korun, 200 tisíc korun získali handicapovaní sportovci. V rozpočtu města Plzně na rok 2013 byla pro tuto oblast vyčleněna finanční částka ve výši 8 000 000 Kč a 200 000 Kč na podporu handicapovaných sportovců.

Vyhlášení dotačního programu bylo oznámeno sdruženým tělovýchovným subjektům v Plzeňské sportovní unii a České obci sokolské elektronickou formou. Uzávěrka přijímání žádostí byla stanovena na 31. 1. 2013. K tomuto termínu přijal Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP 184 žádostí. Komise pro sport a mládež při RMP na základě hlasování doporučila k udělení dotace celkem 152 žádostí v celkové výši 8 200 000 Kč.

Rada města Plzně návrh komise pro sport a mládež upravila u dvou žádostí a schválila dne 11. 4. 2013 poskytnutí dotací žadatelům, u kterých výše poskytnuté dotace z finančních prostředků města nepřesáhla v celkovém součtu částku 50 000,- Kč. Nerozdělený zůstatek na rok 2013 činí 380 000,- Kč.

Zveřejněno: 26. 4. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni