Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Stavební sezona v Plzni startuje. Některé…

Stavební sezona v Plzni startuje. Některé práce ovlivní dopravu

Také letos se v Plzni uskuteční větší rekonstrukce a opravy, které budou mít vliv na dopravu ve městě. Mezi velké akce bude patřit rekonstrukce tramvajové trati ve Zbrojnické ulici, opraví se povrchy silnic v Plaské a Lidické ulici nebo na Klatovské třídě, začne také příprava přestavby kruhového objezdu u Makra. Pokračovat budou opravy, které začaly loni či předloni. Dokončí se například rekonstrukce Červenohrádecké ulice nebo tramvajové trati na Koterovské. Investory staveb jsou stát, kraj, město a další subjekty.

240417_Doprava_TK_3

Tisková konference k dopravě (fotografie: M. Pecuch)

„Stavební práce v Plzni chystá řada investorů. Je to například Ředitelství silnic a dálnic jako správce komunikací první třídy, krajská správa a údržba silnice, také město, obvody či společnosti, které potřebují pod silnicí opravit potrubí, vyměnit kanalizaci a podobně. Termíny pečlivě koordinujeme tak, aby měly nejnižší dopad na dopravu. Přesto s sebou větší stavby nesou dopravní omezení, žádáme občany o trpělivost a děkujeme jim za pochopení,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

240417_Doprava_TK_4

Rekonstrukce tramvajové trati ve Zbrojnické

Rekonstrukce se dočká úsek tramvajové tratě vedoucí jižní částí náměstí Republiky a Zbrojnickou ulicí. Důvodem je její nevyhovující technický stav. Pět měsíců trvající stavební práce začnou letos v květnu. Investorem je Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP).

240417_Doprava_Tram_Zbrojnicka_1

Zbrojnická ul. (foto: M. Pecuch)

V části od ulice Bedřicha Smetany do Františkánské ulice na náměstí Republiky budou vyměněny ve 200 metrů dlouhém úseku tramvajové koleje. „Od Františkánské ulice až do Šafaříkových sadů pak proběhne rekonstrukce v celém uličním profilu, kdy kromě kolejí dojde i k výměně všech sítí, tedy vodovodu, plynovodu, kanalizace, veřejného osvětlení. Nové budou chodníky a také celá komunikace,“ uvedl Aleš Tolar. Rekonstrukce si vyžádá dopravní omezení a významně zasáhne do veřejné dopravy.

Podle připraveného harmonogramu by se měla Zbrojnická ulice uzavřít 21. května, akce potrvá do 1. listopadu. Předcházet tomu budou ještě dvě výluky nutné pro vytvoření kolejových spojek, a to 11. 5. až 13. 5 v Palackého ulici a 16. 5. až 21. 5. U Zvonu. Od uzavření Zbrojnické ulice povede trasa tramvajové linky číslo 2 od zastávky Radnice Slovany přes Světovar, náměstí Milady Horákové a dále po standardní trase linky číslo 1 až do provizorní zastávky v Solní ulici. Nově bude zavedena linka ½ v úseku Skvrňany – Bolevec. Linka číslo 4 zůstane beze změn,“ popsal Aleš Tolar. Zhotovitelem bude společnost Berger Bohemia, celková cena činí 77,63 milionu korun včetně DPH.

240417_Mapa_Vyluka_Tram_Koterovska_Zbrojnicka

Mapa výluky tram. linek 1 a 2

Výměna povrchu silnice v Plaské a Lidické ulici

V termínu od června do září letošního roku vymění Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) asfaltové vrstvy vozovky v úseku od křižovatly ulic Karlovarská x Lidická až po železniční zastávku. Oprava se bude týkat jízdních pruhů v obou směrech a bude rozložena do dvou let. Letos se opraví pruh ve směru z centra na Třemošnou, v příštím roce pak směr opačný.

Oprava Klatovské třídy

Další důležitou akcí bude oprava povrchu Klatovské třídy v úseku od sadů Pětatřicátníků do Sukovy ulice (pouze v tomto směru). Rekonstrukci provede ŘSD v průběhu letních prázdnin, termín je stanoven od 4. 7. do 31. 8. Každá stavební etapa bude probíhat za úplné uzavírky aktuálně opravované části Klatovské. Vjezd bude povolen pouze hromadné dopravě a zásobování. Objízdná trasa povede přes Domažlickou ulici, okružní křižovatku u Makra a dále přes Folmavskou a Sukovu ulic. Ve stejném termínu SVSMP vymění semafory na křižovatce ulic Klatovská a U Trati.

Přestavba kruhového objezdu u Makra

ŘSD začne s přestavbou okružní křižovatky Domažlická x Folmavská. Letos budou prováděny překládky inženýrských sítí. V roce 2025 pak dojde na hlavní stavební práce na přestavbě tohoto kruhového objezdu. Realizace se předpokládá od června do září 2025. Termíny budou ještě koncem letošního roku upřesněny.

240417_Doprava_Makro_kruhovy_objezd

Kruhový objezd u Makra (foto: M. Pecuch)

Oprava Goethovy ulice

V předpokládaném termínu od 10. června do 8. září se bude opravovat Goethova ulice. Předláždí se vozovka a chodník v ulici a v prostoru křižovatky v Kopeckého sadech. Oprava bude probíhat v dílčích fázích v závislosti na zachování nutné dopravní a pěší obslužnosti okolních objektů. Investorem je SVSMP. Termín bude definitivně potvrzen do konce května.

Oprava Dobrovského

SVSMP opraví povrch vozovky v Dobrovského ulici. Součástí akce bude také výměna konstrukce zastávkových zálivů, úprava parkovacích ploch, oprava chodníků a připojení inteligentního značení na rozvody veřejného osvětlení. Termín je od 17. června do 15. září.

Rekonstrukce plynovodů

Do začátku července vymění společnost Gasnet plynovody, a to v ulicích Purkyňova, Politických vězňů, Pilařská, Nad Feronou, Táborská, Na Dlouhých, a především na Klatovské v úseku Hálkova–Husova, kde byly práce již zahájeny.

Dokončení Červenohrádecké

Na září letošního roku je naplánováno dokončení rekonstrukce Červenohrádecké ulice, která probíhá od července 2022. Investorem stavby jsou Plzeňský kraj a město Plzeň. Aktuálně Správa a údržba silnic Plzeňského kraje buduje okružní křižovatku ulic Červenohrádecká a K Fořtovně. Město Plzeň spolu se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje vybuduje také novou vjezdovou bránu pro omezení rychlosti při vjezdu do obce Červený Hrádek ve směru od Rokycanské.

Pokračuje rekonstrukce tramvajové trati na Koterovské

Pokračuje rekonstrukce tramvajové trati na Koterovské. Práce probíhají aktuálně v úseku Částkova – Sladkovského. Dokončení plánuje město Plzeň v listopadu letošního roku. Tramvajová doprava je vedena Slovanskou ulicí.

2. etapa průtahu Radčicemi

Oprava komunikace a vybudování nové autobusové zastávky Pod Kyjovem – silnice III/18050. Akce se týká příjezdové cesty mezi Malesicemi a Radčicemi, a to konkrétně od křižovatky se silnicí na Křimice a ulicí Jarní. Po dobu realizace bude komunikace částečně uzavřena, doprava řízena kyvadlově vždy jedním jízdním pruhem. Investorem jsou Plzeňský kraj a město Plzeň. K předání staveniště dojde 6. května.

Text: Eva Barborková


Zveřejněno: 17. 4. 2024, Martin Pecuch

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni