Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Sto let používají purkmistři a primátoři…

Sto let používají purkmistři a primátoři města Plzně úřední řetěz

Čestný úřední řetěz pro purkmistra královského města Plzně byl pořízen v roce 1912. Z roku 1914 pochází druhý, takzvaný funkční řetěz purkmistra.

Čestný úřední řetěz pro purkmistra královského města PlzněPodnět k pořízení Čestného úředního řetězu pro purkmistra dalo obecní zastupitelstvo královského města Plzně na své schůzi 30. září 1898. Zastupitelé se usnesli, aby purkmistr podle příkladu jiných velkých měst, byl „opatřen odznakem své hodnosti“. Na základě toho se dne 17. ledna 1899 rozhodla městská rada, aby řetěz purkmistra tvořila, podobně jako v 17. století, stříbrná městská pečeť zavěšená na stříbrném řetězu. V roce 1900 vypracoval pražský architekt Antonín Balšánek návrh, k jehož realizaci však nedošlo.

S naplněním usnesení obecního zastupitelstva se vyčkávalo, až se naskytne pro město nějaké významné jubileum. Takovou příležitostí bylo dvacet let Václava Petáka v pozici purkmistra. JUDr. Václav Peták byl jedním z nejzasloužilejších purkmistrů města Plzně. Za veřejné zásluhy byl například vyznamenán roku 1898 rytířským křížem řádu Železné koruny III. třídy nebo roku 1909 komturským křížem řádu Františka Josefa I.

Řetěz nechala zhotovit městská rada u klenotnické firmy František Mandl v Plzni. Z její dílny je i návrh, přičemž na střed rubu medaile a závěsného článku bylo použito rytin z návrhu řetězu Antonína Balšánka.

V den jubilea 17. listopadu 1912 byl řetěz předán k užívání purkmistru Petákovi a skutečně jím byl od tohoto dne nošen.

Čestný úřední řetěz purkmistra tvoří čtrnáct článků spojených vždy třemi očky a závěsný zlatý medailon. Středový (závěsný) článek je opatřen na líci vyobrazením historické městské pečeti a na rubu obrazem žehnání plzeňské radnici. Na dvou článcích řetězu je historický znak Království českého, jeden článek je opatřen plastikou krále a císaře Rudolfa II., jeden plastikou krále a císaře Karla IV. Zbývající články jsou opatřeny polodrahokamy v městských barvách. Na líci závěsného medailonu je vyobrazen král a císař František Josef I., po stranách zemský znak rakouský a český, nahoře převyšuje medailon česká královská koruna a dole jej přesahuje zavěšené Zlaté rouno. Na rubu medailonu je znak města Plzně bez štítonoše a honosných kusů a po obvodu je opatřen nápisem „Zastupitelstvo kr. města Plzně svému purkmistru MDCCCCXII“.

Pouzdro pro uložení řetězu má hruškovitý tvar. Povrch je ze světle hnědé kůže, uvnitř je potažené kůží v šedé barvě. Uprostřed na víku je připevněn kovový v barvách smaltovaný štít se znakem města Plzně, položený na pozlacené kartuši. Uvnitř víka je natisknut ve zlaté barvě čtyřřádkový nápis: ČESTNÝ ÚŘEDNÍ ŘETĚZ/PRO PURKMISTRA KRÁLOVSKÉHO MĚSTA/PLZNĚ/16. LISTOPADU 1912. V uvedený den, tedy 16. listopadu 1912 se konala slavnostní schůze obecního zastupitelstva, při které bylo přijato usnesení o založení tohoto Čestného řetězu pro plzeňského purkmistra.

Řetěz váží 978 gramů a podle autora knihy Plzeňské purkmistrovské řetězy Vojtěcha Tumpacha je uměleckou ručně provedenou klenotnickou prací s krásným ryteckým dílem a se zajímavou heraldickou výzdobou.

Na základě tehdejších stanov byli plzeňští purkmistři oprávněni tento řetěz nosit při slavnostech a při úředních výkonech zvláštního významu. Řetěz podle nynějšího Statutu města Plzně je oprávněn a při slavnostních příležitostech a úředních výkonech zvláštního významu také povinen nosit primátor města.

  • Funkční řetěz byl patrně pořízen na oslavu čtyřicátého výročí členství purkmistra Václava Petáka v obecním Zastupitelstvu města Plzně. Toto výročí připadlo na den 13. dubna 1914. A také u příležitosti 50. výročí české samosprávy. Toto výročí připadlo na den 16. dubna 1914. I tento řetěz byl zhotoven u zlatnické firmy František Mandl v Plzni. Váží 294 gramů, je ze stříbra a silně pozlacený. Nositelem řetězu byl patrně purkmistr. Podle pamětníků byly s tímto řetězem konané svatební obřady v letech okolo roku 1925. Také je doloženo, že v letech 1940 až 1944 se s ním konaly svatby v přednáškové síni v budově Západočeského muzea v Plzni.
  • Řetěz byl nazýván malým nebo menším řetězem, zatímco Čestný úřední řetěz purkmistra byl zván na rozlišení řetězem velkým. Stanovy k tomuto řetězu se nepodařilo vypátrat.

 

Zveřejněno: 14. 11. 2012, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni