Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Studenti navrhli, jak by měl vypadat areál…

Studenti navrhli, jak by měl vypadat areál bývalého pivovaru Světovar

Areál Světovaru

Návrh Eduarda Sojky a Jakuba Sládečka zvítězil ve studentské architektonické soutěži, kterou uspořádala počtvrté architektonická a projekční kancelář HELIKA a.s. Studenti měli za úkol navrhnout revitalizaci vymezeného území bývalého pivovaru Světovar.

„Tento návrh dosahuje ve všech posuzovaných aspektech očekávanou úroveň kvality. Oceněn byl vizuálně jasný architektonický koncept dokonale čitelného odlišení „starého“ a „nového“ vyjadřující dostatečně respekt k industriálnímu dědictví, dále důkladnost analýzy flexibility jednotlivých provozů a logika navrženého půdorysného dispozičního uspořádání. Jednoznačný kubus multifunkční scény, „stage“, se bez pochyb všem jasně asociuje s navrhovaným účelem a využitím objektu. Zvláštní zmínku zasluhuje reálnost návrhu v konkrétních podmínkách činnosti budoucího kulturního centra 4x4 Cultural Factory,“ říká předseda poroty akad. arch. Vladimír Kružík ze společnosti HELIKA a.s.

Druhé místo udělila porota návrhu zpracovaném Michaelou Prikrylovou. Bronzová příčka patří Martě Mezerové a Šárce Lorencové. Všichni ocenění jsou studenty a studentkami Fakulty architektury ČVUT v Praze.

  • Více informací najdete na stránkách soutěže.
Zveřejněno: 6. 12. 2012, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni