Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Vodárna nabízí pomoc postiženým povodní

Vodárna nabízí pomoc postiženým povodní

Vodárna Plzeň vědoma si nepříznivých dopadů letošních povodní na některé své odběratele nabízí odpuštění vodného a stočného ve výši dvou měsíčních zálohových plateb vycházejících z průměrné spotřeby za předchozí období. Navrhované takzvané zohlednění bude v rozsahu maximálně 15 m3, což odpovídá dvouměsíční spotřebě průměrné domácnosti, a projeví se při fakturaci v řádném fakturačním termínu.

Snížení vodárna poskytne občanům, kteří měli zatopenou domácnost v objektu pro trvalé bydlení, bytovým družstvům, společenstvím vlastníků bytových jednotek a vybraným subjektům typu mateřské nebo základní školy, domovy pro seniory, kulturní či sportovní organizace a organizace poskytující sociální služby.

Zájemci o poskytnutí „zohlednění“ musí vyplnit žádost, kterou mu potvrdí příslušný městský/obecní úřad (kontakty viz tabulka níže). Potvrzenou žádost je nutné doručit na adresu sídla společnosti v Plzni - Malostranská 2 poštou nebo osobně do zákaznického centra. Formulář žádosti je k dispozici v příloze tohoto článku, na místních úřadech, na webových stránkách vodárny www.vodarna.cz, případně si jej lidé mohou vyžádat na zákaznické lince 377 413 222.

Žádost s potřebnými náležitostmi je třeba doručit na výše uvedenou adresu nejpozději do 31. 7. 2013.

Úřad městského obvoduKontaktTelefon
ÚMO 1Karel Szikszay, vedoucí kontrolního odd.378 036 110, mob. 724 128 869
ÚMO 2 - SlovanyIng. Hana Morávková, odbor životního prostředí378 036 315
ÚMO 3Josef Fiala, odbor dopravy a životního prostředí378 036 539
ÚMO 4Ing. Jiří Pouba, vedoucí odboru životního prostředí378 036 680
ÚMO 5 - KřimiceMonika Seifertová, pověřená výkonem funkce tajemníka378 036 805
ÚMO 6 - LiticeJana Navrátilová, pověřená výkonem funkce tajemníka378 036 821
ÚMO 7 - RadčiceBc. Anna Jílková, tajemnice378 036 841
ÚMO 8 - ČerniceMiroslav Štěrba, starosta378 036 860
ÚMO 9 - MalesiceNaděžda Červená, tajemnice378 036 882
ÚMO 10 - LhotaBlanka Strejcová, pověřená výkonem funkce tajemníka378 036 896

Přílohy

Zveřejněno: 18. 6. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni