Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Zpráva o jakosti vody ve Velkém boleveckém…

Zpráva o jakosti vody ve Velkém boleveckém rybníku k 15. 8. 2013

Foto z kosení na Velkém boleveckém rybníce

Sledování kvality vody bylo zahájeno 16. 4. 2013 a je prováděno ve Velkém rybníce a Chobotu (Malém boleveckém rybníce) ve čtrnáctidenních intervalech. Poslední výsledky jsou k dispozici ze dne 15. 8. 2013. Vzorky jsou odebírány tak, aby charakterizovaly situaci v celém rybníce, tedy cca 50 m od výpusti. Hygienická služba naproti tomu odebírá vzorky v koupacích zónách při břehu, takže může zachytit i přechodné zhoršení jakosti vody v některých ukazatelích, např. průhlednost a zákal (zvíření usazenin lidmi), případně přítomnost plovoucích látek (nahromadění u některé části břehu větrem).

Situace:

Kosení

Na Velkém boleveckém rybníce byla první fáze sklízení vodní vegetace dokončena 8. srpna 2013. Celkem bylo odstraněno téměř 3000 m3 biomasy ponořených rostlin. Byla uvolněna celá hladina rybníka jak pro plavce, tak pro jachtaře. Vodní rostliny se udržely v mělčích, hlavně méně navštěvovaných okrajových partiích, např. u kempu Ostende.

Cerkárie

Přítomnost nepříjemných cerkárií, které způsobují plavcům svědivé pupínky, se drží na velmi nízké úrovni a při plavání ve volné vodě rybníka stejně jako podél hlavních pláží nehrozí koupajícím významnější nebezpečí. Je ovšem třeba, aby koupající se nevstupovali do příbřežních porostů rákosu a orobince, kde riziko tzv. cerkáriové dermatitidy (vyrážky) přetrvává.

Stále platí naléhavé doporučení NEKRMIT VODNÍ PTÁKY, protože z jejich výkalů se motolice do vodního prostředí dostávají!

Chemické ošetření

Většina plochy rybníka byla 8. srpna ošetřena šesti tunami síranu hlinitého. Cílem bylo, aby se fosfor uvolňovaný ze zbytků odumřelé vegetace na dně rychle opět zavázal se sloučeninami hliníku a nepodporoval růst sinic či zelených vláknitých řas, které rybník trápily na začátku léta.

Kvalita vody

Podle všech sledovaných ukazatelů jakosti vody v rámci projektu „Zlepšení jakosti a kvality vody“ lze hodnotit vodu Velkého rybníka v celém průběhu roku 2013 jako vhodnou ke koupání a tato situace podle podrobných rozborů vody stále trvá.

  • Průhlednost vody je aktuálně 1,0 – 1,5 m, požadavek legislativních předpisů je alespoň 1,0 m.
  • pH – se aktuálně pohybuje v rozmezí 7,0 - 7,3, což dobře odpovídá požadavkům legislativních předpisů (6 - 9).
  • Koncentrace fosforu (podmínka pro růst sinic) v povrchové vrstvě vody se aktuálně pohybuje v rozmezí 0,028 - 0,035 mg.l-1, tedy hluboko pod hodnotou požadovanou legislativními předpisy (0,050 mg.l-1).
  • Biomasa fytoplanktonu se udává jako koncentrace chlorofylu a. V roce 2013 byly zjištěny v povrchové vrstvě vody hodnoty 1,8 - 4,0 µg l 1, aktuálně bylo po prudkém nárůstu planktonních řas naměřeno 38 µg l 1, přičemž legislativní požadavky na vodu ke koupání jsou 50 µg l 1. Aktuálně zjištěná biomasa řas bude patrně postupně klesat
  • Termotolerantní koliformní bakterie udávají míru fekálního znečištění vody. Situace v Boleveckém rybníce je trvale bez jakéhokoli rizika: v r. 2013 bylo zjištěno 0 - 20 KTJ na 100 ml vzorku vody, aktuální hodnota je 10 KTJ ve 100 ml vzorku, což je údaj 200 x nižší než limitní hodnota vyžadovaná hygienickými předpisy. Vodu tak lze jednoznačně považovat za bakteriologicky výborné jakosti.
  • Přítomnost sinic tvořících vodní květ je po provedení projektu minimální, což odpovídá i aktuální situaci.

Závěr:

Jakost povrchové vrstvy vody Velkého boleveckého rybníka je i nadále velmi dobrá a ve všech sledovaných ukazatelích odpovídá s velkou rezervou požadavkům kladeným na vodu přírodních koupališť.

Související články:

Zveřejněno: 22. 8. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni