Články OŠMT

Zápisy do 1. ročníku ZŠ

Termíny zápisů do prvních tříd stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a to v období od 1. do 30. dubna.

Zveřejněno: 20. 2. 2024 , Pecuch Martin
Zápisy do MŠ

Zápisy do mateřských škol se konají od 2. do 16. května, termín určuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zveřejněno: 20. 2. 2024 , Pecuch Martin
Informace o venkovních sportovištích při základních školách

Informace o typech venkovních sportovišť s umělým povrchem při základních školách a kontaktech na zodpovědné osoby na provoz sporťovišť.

Zveřejněno: 20. 2. 2024 , Maxová Věra
Termíny jarních prázdnin od školního roku 2022/2023 do 2027/2028

Článek obsahuje přílohu k vyhlášce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 16/2005 o organizaci školního roku – Termíny jarních prázdnin od školního roku 2022/2023 do školního roku 2027/2028 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách…

Zveřejněno: 20. 2. 2024 , Pecuch Martin
Školské obvody základních škol a mateřských škol

Na území města Plzně jsou vymezeny čtyři školské obvody základních škol a šest školských obvodů mateřských škol tvořené územím městských obvodů.

Zveřejněno: 20. 2. 2024 , Pecuch Martin
Informace o stavu bezbariérovosti budov základních škol a školních jídelen v Plzni

Město Plzeň se snaží, aby co nejvíce škol na území města mohlo poskytnout vzdělávání tělesně postiženým žákům budováním bezbariérových přístupů do škol a učeben ve formě budování výtahů, plošin či schodolezů.

Zveřejněno: 14. 2. 2024 , Pecuch Martin
Organizace školního roku 2019/2020

Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Zveřejněno: 30. 8. 2019 , Pecuch Martin
Plzeň hledá nejlepší učitele i mecenáše školství, návrhy může podat také veřejnost

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně vyhlašuje 2. ročník výzvy k podávání návrhů na udělení Ocenění za školní rok 2016/2017.

Zveřejněno: 20. 4. 2017 , Maxová Věra
Termíny zápisů dětí do I. ročníku ZŠ v Plzni - městě

Informace a tabulka s termíny zápisů dětí do I. ročníku ZŠ v Plzni - městě pro školní rok 2017/18

Zveřejněno: 15. 3. 2017 , Maxová Věra
Volná místa v 61. mateřské škole od září 2016

61. mateřská škola Plzeň, Nade Mží 3, příspěvkové organizace, nabízí volná místa k předškolnímu vzdělávání.

Zveřejněno: 27. 6. 2016 , Maxová Věra
Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Zveřejněno: 21. 6. 2016 , Maxová Věra
Termíny jarních prázdnin od školního roku 2010/2011 do školního roku 2015/2016

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2010/2011 do školního roku 2015/2016.

Zveřejněno: 24. 7. 2009 , Kolářík Radek

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni