Úvod Úřad Orgány města Rada města Plzně Složení Rady města Plzně

Složení Rady města Plzně

Primátor města Plzně – Mgr. Roman Zarzycký

Životopis a kompetence.

Zveřejněno: 10. 1. 2023 , Pecuch Martin
První náměstek primátora, náměstek primátora pro oblast technickou – Pavel Bosák

Životopis a kompetence.

Zveřejněno: 10. 1. 2023 , Pecuch Martin
Člen Rady města Plzně pro oblast sociální a aktivní život seniorů – Ing. Jiří Šrámek

Životopis a kompetence.

Zveřejněno: 20. 10. 2022 , Pecuch Martin
Člen Rady města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy – Ing. Tomáš Morávek

Životopis a kompetence.

Zveřejněno: 20. 10. 2022 , Pecuch Martin
Člen Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality – Jiří Winkelhöfer

Životopis a kompetence.

Zveřejněno: 20. 10. 2022 , Pecuch Martin
Člen Rady města Plzně pro oblast nakládání s majetkem a správu majetkových účastí města Plzně – Ing. Vlastimil Gola

Životopis a kompetence.

Zveřejněno: 20. 10. 2022 , Pecuch Martin
Člen Rady města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání – Mgr. Daniel Kůs

Životopis a kompetence.

Zveřejněno: 20. 10. 2022 , Pecuch Martin
Členka Rady města Plzně pro oblast bytovou, včetně sociálního a dostupného bydlení – Mgr. Světlana Budková

Životopis a kompetence.

Zveřejněno: 20. 10. 2022 , Pecuch Martin
Členka Rady města Plzně pro oblast kultury a památkové péče - Mgr. Eliška Bartáková

Životopis a kompetence.

Zveřejněno: 20. 10. 2022 , Pecuch Martin
Náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí – Bc. Aleš Tolar

Životopis a kompetence.

Zveřejněno: 20. 10. 2022 , Pecuch Martin
Náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu - Mgr. et Mgr. Lucie Kantorová

Životopis a kompetence.

Zveřejněno: 20. 10. 2022 , Pecuch Martin
Předseda finančního výboru Ing. Jindřich Blažek

Životopis a kompetence.

Zveřejněno: 16. 1. 2019 , Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni