Články

Program rozvoje kultury města Plzně na období 2020-2030

Program rozvoje kultury města Plzně na období 2020-2030, který Zastupitelstvo města Plzně schválilo usnesením č. 241 dne 24. 5. 2018, je dlouhodobým koncepčním materiálem, který definuje prioritní cíle a opatření s cílem zajistit v nastávajícím období nejen správu a …

Zveřejněno: 16. 5. 2024 , Pecuch Martin
Koncepce veřejného osvětlení - Plzeň

Město pořídilo za finanční pomoci fondů EU strategický dokument - Koncepci veřejného osvětlení, jehož smyslem je definování parametrů, pravidel a postupů ve veřejném osvětlení (VO) pro dosažení stanovených kvalitativních parametrů při odpovídajících provozních a investičních nákladech.…

Zveřejněno: 5. 1. 2022 , Pecuch Martin
Koncepce řešení odtokových poměrů města Plzně Koncepce řešení odtokových poměrů města Plzně

Město Plzeň pořídilo za finanční pomoci fondů EU strategický dokument - Koncepce řešení odtokových poměrů města Plzně, jehož cílem je zpracování koncepčního přístupu k řešení nakládání se srážkovými vodami pro celé území města s přesahem na povodí 4. řádu.

Zveřejněno: 12. 6. 2020 , Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni