Úvod Úřad Vyřiďte si na úřadu Články Informace k vydání občanského průkazu

Informace k vydání občanského průkazu

Kam a kdy pro občanský průkaz

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky a další údaje v ní zapsané. Občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky je povinen mít občanský průkaz. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Vydávání občanských průkazů upravuje zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění (dále jen „zákon o občanských průkazech“).

Občanské průkazy vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy, u něhož občan podal žádost o jeho vydání, v případě občanských průkazů vydávaných do 5 pracovních dnů je vydává i Ministerstvo vnitra, v případě občanských průkazů vydávaných v pracovních dnech do 24 hodin výhradně Ministerstvo vnitra - o takto zrychleně vydávané občanské průkazy lze zažádat jak u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze u úřadů městské části Praha 1 až 22), tak i přímo u Ministerstva vnitra ČR.

FORMULÁŘE

QR kód - odkaz na mapuV Plzni vydává občanské průkazy oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Odboru správních činností Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 16, 306 32 Plzeň. Mapu naleznete zde či též s využitím tzv. QR kódu:

Bližší informace lze získat na telefonních číslech: 378 032 450-6 nebo 378 032 447

Úřední hodiny:

pondělí

8.00 – 18.00

úterý

8.00 – 14.00

středa

8.00 – 18.00

čtvrtek

8.00 – 14.00

V každém případě doporučujeme využít možnosti rezervovat si termín na www.uradbezcekani.cz, neboť slouží k Vašemu vyššímu komfortu a šetření Vašeho času. Lze se tak objednat k podání žádosti o vydání občanského průkazu a k vyzvednutí vyhotoveného občanského průkazu, jakož i k nahlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu.

OBJEDNEJTE SE ONLINE

Typy vydávaných občanských průkazů:

Standardně vydávaný občanský průkaz (e-OP) se vydává na různou dobu platnosti podle věku žadatele (1 rok ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 12 let, u níž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou, mladší 15 let s platností na 5 let, starší 15 let do dovršení jejích 70 let s platností na 10 let, starší 70 let s platností na 35 let).

Dále lze v některých případech vydat tzv. dočasný občanský průkaz. To je občanský průkaz, který se vydá

a) z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat potřebných k vydání občanského průkazu nebo na výrobní technologii potřebné k vydání občanského průkazu, která trvá déle než 7 dnů, nebo
b) v důsledku přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události.

Příslušné informace o případech, kdy se tak má postupovat, by byly zveřejněny na úřední desce Ministerstva vnitra ČR a pověřeného úřadu.

Dočasný občanský průkaz se vydá rovněž na žádost osoby, která nabyla státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením, pokud o něj požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství České republiky prohlášením nebo udělením.

Tento typ občanského průkazu má výrazně zkrácenu dobu platnosti a není prostředkem pro uložení nebo užití dat pro elektronické využití občanského průkazu.

Všechny typy občanských průkazů lze použít jako cestovní doklad do států Evropské unie. Ministerstvo vnitra ČR však nedoporučuje používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny údajů zapisovaných do občanského průkazu, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě EU mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu nebo za jeho poškození.

Budova náměstí Republiky 16 - občanské průkazy, cestovní doklady

 náměstí Republiky 16

Zveřejněno: 29. 7. 2021, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni